ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Технически курс организиран от Парадайс Електрик Консулт

Парадайс Електрик Консулт ЕООД съвместно с РК на КИИП Бургас организираха технически курс

Парадайс Електрик Консулт ЕООД съвместно с РК на КИИП Бургас организираха технически курс на тема: Мълниезащита на сгради и съоръжения

На 14.04.2016г. от 12,30 часа в залата на КИИП Бургас беше проведен технически курс на тема: МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Обучението беше проведено в рамките на 5 часа.  „Парадайс Електрик Консулт‘‘ ЕООД представи своите две печатни издания: първата книга за мълниезащита в България и ръководство за контрол и диагностика на заземителни уредби.

Общо 33 електропроектанти и инженерии взеха участие в събитието. Парадайс Елелтрик Консулт ЕООД през послените години е обучил над 200 електропроектанти от цялата страна в тази важна материя.

По време на семинара бяха обсъдени следните теми:

– Актуални критерии за проектиране на мълниезащитни уредби, публикувани в новото издание на френския стандарт NF C 17-102, който подкрепя употребата на мълниеприемници с изпреварващо действие.
− Текущо състояние на мълниезащитните системи на сградите в България.
− Кратко представене на програма за изчисление на оценка на риска за поражения на мълнии, според БДС EN 62305-2.
− Развитие на нормативната рамка – международен стандарт за мълниезащита.
− Международни критерии за проектиране на заземителни уредби.
− Необходимост от измерване на специфичното съпротивление преди проектирането на заземителни уредби (методи за измерване).
− Технически критерии при проектиране на заземителни уредби.
− Критерии при проектиране на заземителни уредби в почви с високо специфично.
съпротивление (каменисти терени със слаба растителност, пясъци, скали).
− Представяне на подобрител за заземяване „Зевс”.
− Екзотермични заварки Thermoweld.
– Необходимост от предпазване на чувствителното оборудване от атмосферни и комутационни пренапрежения. Общи критерии при избор на защитни устройства срещу пренапрежения.

В рамките на курса Парадайс Електрик Консулт представи и технологични решения на чуждестранните си партньори – френската фирма France – Paratonnerres, испанската фирма Dena Desarrollos, производители на технологии за мълниезащита и фирмата Raycap (Iskra Zascite), произвеждаща защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения.

 

Може да харесате и
Парадайс Електрик Консулт проведе обучителен семинар съвместно с РК КИИП Пловдив и КИИП София
Парадайс Електрик Консулт взе участие на 3-ТА Международна Конференция на тема: „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ“