ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu
Научи повече
Сигурността на първо място!

Парадайс Електрик Консулт ЕООД

Научи повече

Парадайс Елeктрик Консулт

Ние сме

Парадайс Електрик Консулт ЕООД извършва специализирани и професионални услуги по мълниезащита и заземяване
Научи повече

повреди, причинени от пренапрежения и токови удари

Парадайс Електрик Консулт предотвратява

Научи повече
защита от корозия (ЕХЗ)
пълен инженеринг по електрохимична
Парадайс Електрик Консулт извършва
Научи повече

надеждно и качествено електрозахранване

Парадайс Електрик Консулт Ви осигурявава

Ние предлагаме бърза и достъпна услуга за вашите проекти. Наемете ни!

Свържете се с нас!

Първата книга за мълниезащита в България

Парадайс Електрик Консулт публикува първата книга за мълниезащита в България. Книгата може да послужи като инструмент в проектирането, изграждането и поддръжката на мълниезащитни системи за фотоволтаични, вятърни и хибридни електроцентрали и съоръжения.

Безплатен софтуер за дизайн на мълниезащита

Програма за извършване на анализ на оценката на риска от мълнии за всяка сграда. Програмата се основава на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: „Защита от мълнии – Част 2. Оценка на риска“.

Екзотермично заваряване THERMOWELD

Използването на заваръчен материал THERMOELD води до химическа реакция между неговите специални прахообразни компоненти – меден оксид и алуминий. Химическата реакция се извършва в графитна форма. При достигане на необходимата температура, заваряващият материал се топи и тече в кухината на матрицата, където са разположени проводниците, които ще бъдат съединени. Завършената заварка се охлажда за кратко време и матрицата може да се отстрани и да се направи следващата заварка.

За нас

ВИЗИЯ И МИСИЯ

Какво предлагаме?

Защо да ни изберете?

ЗА НАС

Парадайс Електрик Консулт ЕООД предоставя консултантски и специализирани инженерни услуги в областта на системи за мълниезащита, заземяване и катодна защита.
Компанията също така предлага защита срещу пренапрежения, електромагнитна съвместимост, изграждане на електрически инсталации и услуги, свързани с енергийното управление и качеството на електроенергията.
Също така предлагаме най-новата и най-ефективна защита с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG.

ВИЗИЯ И МИСИЯ

Парадайс Електрик Консулт ЕООД гарантира безопасността на хора и материални блага чрез прилагане на съвременни технологии в областта на системи за мълниезащита, заземяване и катодна защита.
Компанията "Парадайс Електрик Консулт" ЕООД се стреми да бъде вашият предпочитан партньор в областта на системи за мълниезащита, заземяване и катодна защита, както и да допринесе за професионалното развитие на младите инженери в България благодарение на следните обучения: системи за мълниезащита и заземяване, защита от пренапрежение, подобряване на качеството на електроенергията, управление на енергията и системи за катодна защита.

Какво предлагаме?

1. Гаранция за собствената Ви собственост и безопасността на Вашия имот.
2. Гаранция за ефективни и висококачествени енергийни услуги.
3. Предотвратяване на електрически инсталации при аварии и повреди.
4. Предотвратяване на аварии и загуба на електрическо и електронно оборудване.
5. Повишаване нивото на професионална компетентност на техническите и инженерните дейности.
6. Предотвратяване на корозията на металните конструкции.

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

1. Нашият екип се състои от високо квалифицирани инженери с богат опит в областта на мълниезащита и енергиен мениджмънт, които са развили собствено уникално и иновативно ноу-хау.
2. Изпълняваме поръчкови проекти според нуждите на клиента.
3. Предлагаме цялостни технически решения в съответствие с европейските стандарти за качество.
4. Ние си партнираме с няколко световни компании, лидери в технологията на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежение, качество на електроенергия и системи за катодна защита.
5. Нашият подход винаги се характеризира с професионализъм и уважение към нашите клиенти и работим за взаимно развитие и гарантиран взаимен успех.

Референции

Нашите клиенти

Компаниите които ни се довериха