ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Каква е разликата между конвенционалните и активните мълниеприемници (с изпреварващо действие)?

Каква е разликата между конвенционалните и активните мълниеприемници (с изпреварващо действие)?

Има много съмнения и въпроси свързани с разликите между двете основни системи за външна мълниезащита: Йонизираните мълниеприемници и обикновените франклиновите пръти.

За да разберем разликата между активната и пасивната мълниезащита, трябва да бъдат разбрани обстоятелствата преди да се образува мълнията.

Когато се образува една електрическата буря се генерира отрицателен електрически заряд най-вече в долната част на облаците, който от своя страна създава положителен заряд в земята в близост от бурята. Когато електричеството поле е по-малко от 8 kV/m въздухът действа като изолатор, но когато е равно или по-голямо може да доведе до образуване на дъга (мълния).

Какво е една мълниезащитна система с обикновени франклинови пръти?

Франклиновите пръти нямат никавко специално действие по време на електрическа буря. Защитата която осигурява тези прътове се основава в местоположението на мълниеприемниковите пръти, морфологията, материали и физическа реакция, която се извършва в електростатичното поле.

Положителния заряд се издига от земята чрез връзката между заземителя на мълниеприемника до върха на мълниеприемника, така че когато се постави на видна височина, той се превръща в благоприятна точка за падане на мълния и това предотвратява мълнията да падне в друга част на сграда или съоръожение.

Уляващите пръти могат да подсилят защитата, която осигурява една мълниезащитна мрежа. Мълниезащитната мрежа е метална, свързана мрежа, която покрива цялата сграда, а когато мълнията я удари, токът на мълнията се разпространява чрез цялата мрежа намалявайки щетите, които може да се причинят в сградата.

Какво е йонизиран мълниеприемник (мълниеприемник с изпреварващо действие)?

Един йонизиран мълниеприемник с устройство за запалване на електрическа дъга (образуване на обратен лидер) има като цел да изпревари мълнията преди мълнията да падне върху определен обект.  Принципът на действие на мълниеприемниците с изпреварващо действие е същият като на обикновения франклинов прът, но се добавя една допълнителна йонизирана система, която осигурява един по-голям защитен радиус.

Образува се обратен лидер на по-дълго разстояние (височина) благодарение на допълнителната йонизация на мълниеприемника, която се задейства с електромагнитното поле генерирано от бурята. Обратният лидер  привлича мълнията  към негово местоположение, където мълниезащитната уредба чрез токоотводи и  заземители отвежда мълнията към земята, осигурявайки защита на цялата сграда.

Тази йонизация, която не губи  капацитет с времето, позволява да има активна защита с един по-голям защитен радиус. С тази технология не само защитаваме сградата, но също така и нейните околности или открити пространства.

Как се определя „Изпреварващото време” на един йонизиран мълниеприемик?

„Изпреварващото време” се доказва в тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един мълниеприемник с изпреварващо действие (с устройство за запалване на електрическа дъга) и  конвенционален мълниеприемников прът (на практика действа като обикновен Франклинов прът). Тези два мълниеприемника са поставени в еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят радиуса на защита на мълниеприемника, и се изчислява по следния начин:

T= TPR-TPDC (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът
TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Какви са разликите между пасивна и активна мълниезащита?

Разликите между тези системи е действието на всяка система по време на бурята.

– Активната система има по-голям защитен радиус;

– Активната система е по-изгодна при защита на по-големи обекти;

– Активната система е по-естетична;

– Активната система не само предпазва сградата, тя също предпазва и пространството около нея.

На този линк може да видите няколко примера за монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие, които предлагаме.

“ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ” предлага в България мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH и INGESCO на чуждестранните си партньори – френската фирма FRANCE-PARATONNERRES и испанската фирма DENA DESARROLLOS, производители на технологии за мълниезащита.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG

Мълниеприемник INGESCO PDC-E

Мълниеприемник INGESCO PDC-E

Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Мълниеприемниците, които предлагаме са тествани съгласно новите критерии за изпитания, установени в френския стантарт NFC 17.102. 2011 г.

Може да харесате и
Парадайс Електрик Консулт ще осигури външната мълниезащита на сградите на „Юрий Гагарин“ АД
В безопазност ли е вашият дом?
11 мита за мълниите, мълниезащитата и още …
Парадайс Електрик Консулт осигури външната мълниезащита на административните сгради на Неохим АД-Димитровград