ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Какво трябва да знае всеки, който изгражда или проектира едно заземление?

Какво трябва да знае всеки, който изгражда или проектира едно заземление?

Много са факторите, които трябва да бъдат отчетени за правилното проектиране на една заземителна система и адекватната й инсталация – в този смисъл от инженерната практика най-общо може да се каже, да не се избира най-евтиния вариант, за да се сведе до минимум вниманието към всички участващи променливи, разходите за поддръжка и последващ мониторинг на заземителните системи.

Важно е да се отбележи, че една нова заземителна инсталация трябва да има гаранция за  живот минимум 30 години.

Влиянието на корозията е от жизнено важно значение в проектирането на заземителните системи като гарантират оперативността на дизайна, тъй като заземителните електроди като са потопени в електролитна среда са подложени на корозивни процеси или на възникване на корозия в околните метални конструкции. Това е довело до разработването на методологии, материали и техники за монтаж, за да се постигне най-добрият проект.

Алуминият не трябва да се използва като електрод, защото би корозирал в повечето почви. В един алуминиев електрод, инсталиран в почвата, окисния слой ще се образува като постоянно ще отнема от материала. И алуминиеви проводници по същата причина не трябва да имат контакт със земята.

Неръждаемата стомана изпълнява функциите си на „неръждаема“ (което е показателно само за скоростта на корозия, която е много бавна) поради процентът на хром, който го съставя. Когато металът се окислява се образува филм от хромен оксид върху повърхността, която защитава стоманата от корозия (защита чрез пасивен слой оксис). За да се породи този процес е нужно присъствието на кислород – в почвите, където концентрацията на кислород е ниска ефекта на хрома е сведен до минимум, така че накрая металът се държи като стандартен стоманен електрод.

Много стандарти не правят разлика на типа неръждаема стомана за използване, както и индикация за това кога трябва да се използва или най-малкото съображенията за нейната употреба. В литературата се посочва, че неръждаемата стомана 302/304 е податлива на корозия в зле аерирани почви или със съдържание на хлориди, докато тип 316 (закалената) е по-малко податлива на корозия в повечето почви, но е по-скъпа. Типовете 410, 409, 430, и 434 са податливи на корозия в почти всички почви. Сплавта с 26% хром и 6,5% никел има добра устойчивост срещу корозията във всички почви, но е много скъпа. Ето защо трябва да се вземе предвид вида на неръждаемата стомана, която ще се използва като електрод на заземителната система и изборът й трябва да се основава на критерии за минимизиране на корозията, от която ще бъде засегната.

Доказано е, че медта (медни заземителни колове) има слаба устойчивост на корозия в почви с амоняк, цианиди и амониеви съединения, които присъстват в голяма степен в търговските торове. Но има висока устойчивост на корозия в други почви.

Вградени електроди в бетон (електроди тип UFER): Тези електроди се използват в места с високо съпротивление в голяма степен като допълнение към други електроди, поради свойствата на бетона да запазва относително постоянна влажност през цялата година. Това прави тези електроди идеални за пустинен климат и каменисти терени. Този тип електрод не трябва да се използва самостоятелно за разтоварване на атмосферни разряди поради възможността от счупване на бетона при излизането на мълнията към земята.

Стоманени армировки на стоманобетонни фундаменти. Стоманените армировки в бетонните фундаменти могат да имат един много положителен потенциал (подобен на медта). Поради тази причина, заземителните колове и заземителните проводници свързани директно към стоманената армировка на големи стоманобетонни фундаменти трябва да бъдат от мед или от неръждаема стомана. Това също се отнася при съединителни къси кабели в близост до фундаменти.

Поцинкованите стоманени проводници или шини които са във фундамента и са свървани към токоотводите трябва да бъдат положени в бетон до над повърхността на земята. Ако свързващите се кабели са положени през земята, галванизираната стомана трябва да бъде покрита с бетон или синтетични облицовки или алтернативно, накрайни обувки с кабел NYY, неръждаема стомана или трябва да се използват фиксирани заземителни клеми. В колоните и стените заземителните проводници могат да бъдат водени на горе без да бъдат защитени от корозия.

Входните в земята поцинковани стоманени шини или проводници трябва да бъдат покрити срещу корозия на едно минимално разстояние от 30 см над и под повърхността на земята. Като цяло, битумните покрития не са достатъчни. Изолационните обшивки, които не абсорбират влага осигуряват добра защита, например гумени ленти или термосвиваеми ленти.

Точките на корозия в съединителните връзки увеличават съпротивлението на заземителната система на веригата – то е като да постигнем много ниски съпротивления с определен тип заземителен електроди и да загубим това усилие само с една лоша връзка или лоша употреба на клемите или елементи за свързване.

Почвите с ниско съпротивление са много добри за заземителни цели, но са силно корозивни.

Терени с високо специфичното съпротивление над 100 Ω-м корозията е по-малка и по тази причина бихме могли да използваме стоманени електроди за изграждане на заземителните системи.

Специфичното съпротивление на почвата зависи от природните компоненти на почвата, количеството на разтворените соли в нея и съдържанието на влага в почвата. Корозията се увеличава с намаляването на специфичното съпротивление на терена.

Стойността на pН на почвата значително влияе на корозията. Колкото по-киселинен е терена, толкова по-висока е степента  на корозия. РН на почвата обикновено варира между 5 и 10, като рН равно на 7 показва неутралност (стойности на рН  под 7 индикират киселинност и по-високи от 7 индикират основа).

Преди  проектирането и изграждането на всяка заземителна  система е важно да се провери рН на почвата, където се предвижда инсталирането й. Това се прави с цел да се прецени  от какъв метал трябва да бъде изградена заземителната уредба, така че да й се осигури по-дълъг живот.

Опитът показва, че в райони с алкални свойства (рН> 7) се препоръчва използването на медта като материал за заземителната уредба и в обратният случай,  в райони с киселинни характеристики (рН <7) се препоръчва използването на поцинкована стомана.

Въпреки наличието на таблици на специфично съпротивление на почвата (ρ) за различните региони, опитът показва, че преди изграждането на един заземител е необходимо да се направи пълно проучване на специфичното съпротивление на терена в района, където трябва да се изгради заземителната уредба.  Стойностите на това специфично съпротивление могат да бъдат много различни  в зависимост от географията и физическите особености на терена. Дори и при един и същ състав на почвата, в различните региони специфичното съпротивление (ρ) може да бъде коренно различно. Ето защо не се препоръчва тези стойности да се определят общо без да се направят конкретни измервания и изчисления.

Парадайс Електрик Консулт ЕООД е специализирана фирма в доставка, изграждане и проектиране на заземителни инсталации. Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид заземител за различни уредби например: за подстанции (средно и високо напрежение), за вятърни и фотоволтаични електроцентрали, за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове, за защита от електростатична индукция, за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, за резервоари, газоотводни тръби, за телекомуникационни централи и станции, за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, за басейни, за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни), за болници и хирургии, за електропроводни въздушни линии (стълбове) за високо и средно напрежение, заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН), за трафопостове, за мълниезащита и др.

Парадайс Електрик Консулт може да ви достави различни видове заземители за всякавъв вид инсталации и съоръжение. Предлагаме заземителни колове и заземителни проводници от различни метали: неръждаеми, поцинковани, медни и помеднени, според нуждите на нашите клиенти.

Ако имате нужда от консултация или искате да поръчвате нашите продукти свържете се с нас на телефон: 0884288089 или на  имейл: office@paradise-electric.eu

_MG_1363

Save

Save

Save

Може да харесате и
Нова технология за заземяване – Динамичен електрод APLIROD