Защо се наричат мълниеприемници с изпреварващо действие?

Този тип мълниеприемници се състоят от един или няколко улавящи елементи, устройство или система за запалване и точка за връзка с токоотвод. Начинът на действие на този тип мълниеприемници се състои в изстрелване на един изпреварващ възходящ лидер с време ΔT, много по-кратко от това на мълниеприемника тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.

„Изпреварващото време” се доказва в тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един мълниеприемник с изпреварващо действие с действаща система за запалване и друг мълниеприемник от този тип, на който тази система е отстранена (на практика действа като обикновен Франклинов прът). Тези два мълниеприемника са поставени в еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят  радиуса на защита на мълниеприемника, и се изчислява по следния начин:

ΔT= TPR-TPDC   (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Съществуват различни видове мълниеприемници със система за запалване:

  1. Радиоактивни мълниеприемници (забранени)
  2. Мълниеприемници с електронно изстрелване
  3. Пиезоелектрически мълниеприемници
  4. Мълниеприемници с космически профил

Въпреки различните си начини на действие всички мълниеприемници с изпреварващо действие имат за цел йонизиране на въздуха около върха си, който да образува изпреварващ възходящ лидер.

  • Радиус на защита:

Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване и от избраното ниво на мълниезащита.

формули

Където:

Rp (h) (m): е радиусът на защита на дадена височина h.

h (m): е височината от  върха на мълниеприемника спрямо  хоризонталата повърхност, която трябва да бъде  защитена.

r (m):     20 м за ниво I

30 м за ниво II

45 м за ниво III

60 м за ниво IV

Δ (m)    Δ= ΔT x 106

Практическият опит показва, че стойността на изпреварващото време Δ (в метри) е равна на ефективността, получена по време на тестове за оценка на мълниеприемници с изпреварващо действие (ΔT в микросекунди).

Всеки производител на тази технология предлага техническо описание на продукта, придружено от таблица, с помощта на която може лесно и без допълнителни изчисления да се определи радиусът на защита на мълниеприемника с изпреварващо действие в зависимост от височината (h) по отношение на защитаваната повърхност, в зависимост от „изпреварващото време” (напр. 15, 30, 45 и 60 микросекунди) и от избраното ниво на мълниезащита.

В международен аспект испанският и френският стандарти NF C 17-102: 2011г. и UNE 21186: 2011г. се изказват в подкрепа на употребата на мълниеприемниците с изпреварващо действие.

Споменатите стандарти задължават производителите на тези технологии да подлагат своите мълниеприемници на сериозни тестове и изпитания, за да се докажат техните качество и ефективност. Тези тестове и изпитания се провеждат в сертифицирани електротехнически лаборатории. Все пак в една лаборатория няма как да се симулират всички възможни параметри на природните феномени, които участват във формирането, разряда и насочването на мълнията към земята.

“ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ” предлага в България мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH и INGESCO на чуждестранните си партньори – френската фирма FRANCE-PARATONNERRES и испанската фирма DENA DESARROLLOS, производители на технологии за мълниезащита.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Мълниеприемниците, които предлагаме са тествани съгласно новите критерии за изпитания, установени в френския стантарт NFC 17.102. 2011 г.