ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Система за мълниезащита в Национална електрическа компания (НЕК)

Сигурността на първо място!
Клиент Национална електрическа компания (НЕК)
Локация България
Описание на работа Производство на електрическа енергия
Архитект Парадайс Електрик Консулт ЕООД

Описание на проект

През 2015 година Парадайс Електрик Консулт проектира система за мълниезащита в пет водноелектрически централи на Националната електрическа компания (НЕК). Това са: ВЕЦ “Бояна”, ВЕЦ “Бял Извор”, ВЕЦ “Тъжа”, ВЕЦ “Устово” и ВЕЦ “Бели Искър”.

“Техническите изисквания на НЕК за проектиране на мълниезащитата за тези водноелектрически централи включваха: да бъде заложена

мълниезащита с изпреварващо действие
покриваща с диаграмата си сградоцентралата, ОРУ и територията около ВЕЦ-овете; да е заложено изграждането на отделен и напълно самостоятелен заземителен контур, който да бъде галванично и пространствено разделен от заземителния контур на ВЕЦ-а, както и предложените мълниеприемници с изпреварващо действие задължително да имат по два токоотвода, съгласно стандартите NFC 17-102:2011 г. и UNE 21186:2011 г.“

В проекта беше необходимо да бъде представено измерване на специфичното съпротивление на почвата на мястото, определено за изграждане на заземителния контур, с цел точното определяне на конфигурацията му. Предложената конфигурация за заземяване беше обоснована на база изчисления с използване на професионален софтуер.

Проектираната мълниезащитна уредба за всяка водноелектрическа централа предлага употребата на броячи на мълнии, които ще позволят да се контролира и да се води статистика за попаденията на мълнии върху въпросните водноелектрически централи.