ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Мълниезащита на Предприятие за съхранение и преработка на слъчоглед

Сигурността на първо място!
Клиент ЕТ ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА
Локация с. Калчево, гр. Ямбол
Описание на работа Производтсво
Архитект Парадайс Електрик Консулт ЕООД

Описание на проект

Парадайс Електрик Консулт осигури мълниезащитата  на предприятие за съхранение и преработка на слъчоглед – „Цех за белене на слънчоглед“, с. Калчево. Предприятието беше защитен с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60. Инсталираната система за мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който работи в този завод, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.