ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

Видове мълниезащитни системи, техните предимства и неудобства

Видове мълниезащитни системи, техните предимства и неудобства

Принципът на мълниезащитните системи се състой в това да се създаде една или повече предпочитани точки на попадение използвайки нисък импеданс и проводими елементи. След това тези елементи отвеждат и разсейват тока от мълнията в земята.

Тази съгласувана система позволява да се улови и разсее мълнията, и като резултат защитава структурата, която трябва да бъде защитена.

Съществуват различни системи за мълниезащита, които се използват за да защитят  сградите от преки попадения на мълнии:

В България най-познат e обикновеният конвенционален прът, който осигурява един мълниезащитен радиус, еквивалентен на два пъти неговата височина (например един прът с височина 4 метра, осигурява около 8 метра защитен радиус).

Предимства:

 • Лесна инсталация
 • Икономично
 • Може да бъде включен в структурата на сградата хармонично и дискретно.

Неудобства:

 • Ограничен при защитата на малки структури
 • Механично напрежение на мачтата

Конвенционалните системи за мълниезащита трябва да имат минимално по два токоотвода като мимимум и две заземителни огнища. Обикновено конвенционалната мълниезащита се прилага в сгради с малка площ, или високи структури като кули, комини, резервоари, водни кули, телекомуникационни антени или кули. Стандартът БДС EN 62305-3 определя всичките технически критерии за изграждането на конвенционалните мълниезащитни системи.

Необходими са 13 мълниеприемниковите пръти, 13 токоотводи и 13 заземителя, за да осигурим ефективна мълниезащита на долната сграда ако прилагаме тази мълниезащитна система:

18155342_1463942263636594_608371740_n

Системата за мълниезащита наречена мълниезащитна мрежа със форма на фарадеев кафез се състои от мрежа, която се инсталира върху покрива и фасадите на сграда. В периметъра на покрива и във високите точки на покрива се инсталират конвенционални мълниеприемниковите пръти, които се комбинират с мрежата. Размерите на клетките варира между 5 и 20 метра, в зависимост от категорията/нивото за мълниезащита на сградата. Разстоянието на токоотводите е между 10 и 25 метра според нивото/категорията мълниезащита на сградата. Стандартът БДС ЕN 62305-3 определя всичките технически критерии за изграждането на мълниезащитна мрежа.

Предимства:

 • Намаляване влиянието на електромагнитното излъчване върху защитената структурата. Разширяване на тока от мълнията в многобройни токоотводи.
 • Допринася за изравняване на потенциалите между проводимата структура и почвата.

Неудобства:

 • Сложна и скъпа инсталация.
 • Често неестетично поради сложността на структурата

Например за да защитим долната сграда е необходимо да се инсталират 26 мълниеприемникови пръти, 26 токоотводи и един заземителен контур около цялата сграда, ако прилагама тази мълниезащитна система:

mylniezashtitna mreja

Направа на мълниезащита с използването на висящи мълниезащитни въжета (хоризонтални проводници) е сходна на система с мълниезащитна мрежа с форма на фарадеев кафез. Тази система се изгражда с един или няколко въздушни проводници, разположени върху защитавания обект. По този начин, се гарантира че преките подапедения на мълнии няма да достигат до защитената сграда или съоръжение.

mylniezashtita s vyjeta

Предимства:

 • Намаляване влиянието на електромагнитното излъчване върху защитената структурата. Разширяване на тока от мълнията в многобройни токоотводи.
 • Допринася за всеобщото изравняване на потенциалите между проводимата структурата и почвата.
 • Защита на откритите зони.

Неудобства:

 • Сложна и скъпа инсталация.
 • Често неестетично поради сложността на структурата.

Мълниеприемници с изпреварващо действие

Целта на един мълниеприемник с изпреварващо действие е брагодарение на устройство за йонизация, което съдържа да генерира възходящ заряд (лидер) с време, много по-кратко от това на мълниеприемника тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.

 „Изпреварващото време” се доказва в тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един с изпреварващо действие с действаща система за запалване и друг мълниеприемник от този тип, на който тази система е отстранена (на практика действа като обикновен Франклинов прът). Тези два мълниеприемника се поставят при еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят  радиуса на защита на мълниеприемника и се изчислява по следния начин:

DT= TPR-TPDC                                                           (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Тази технология осигурява един много по голям защитен радиус в сравнение с конвенционалните системи за мълниезащита. Френската наредба NFC 17-102 и българската Наредба 4 подкрепят тази технология.

Монтажът на този тип мълниприемник е много лесен и евтино в сравнение с други технологии. Тази технология позволява да се защитават няколко сгради с един мълниеприемник, позволява защитата на открити пространства и  се интегрира добре в архитектурата на структура, без да се променя естетиката.

Предимства:

 • Лесна инсталация
 • Икономично
 • Може да бъде включен в сградата хармонично и дискретно.
 • Дава възможност за защита на няколко сгради със същия малниеприемен прът
 • Защита на откритите зони.
 • Възможност за защита на структурата и околната й среда едновременно

Неудобства:

 • Механично напрежение на мачтите.

Необходими са 1 мълниеприемник с изпреварващо действие, два токоотвода и два заземителя, за да осигурим мълниезащитата на следната сграда:

mylniepriemnik IONIFLASH MACH i Ingesco

Мълниеприемниците с изпреварващо действие трябва да отговаря на новите и строгите изиксвания за изпитание според стандарт NFC  17-102 Ed 2011 г. :

Тези изпитания включват:

– Общи изпитания

– Изпит срещу ефект на околната среда

– Изпит срещу механични ефекти

– Електрически изпитания (максимален поносим ток)

– Изпитания за ефективност и др.

“ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК КОНСУЛТ” предлага в България мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH NG на френската фирма FRANCE-PARATONNERRES и марки PDC-E, PDC-Air на испанската фирма DENA DESARROLLOS.

ioniflash mach

Ingesco PDC-E

През този сезон ви предлагаме промоционална цени за изграждане и доставка на мълниезащитни системи. За да ви изготвим подходяща оферта, свързана с вашите конкретни нужди и параметри, пишете ни за безплатна консултация с нашия специалист на имейл: office@paradise-electric.eu или се обадете на тел. 0884288089

Може да харесате и
Парадайс Електрик Консулт ще осигури външната мълниезащита на сградите на „Юрий Гагарин“ АД
В безопазност ли е вашият дом?
Парадайс Електрик Консулт осигури външната мълниезащита на административните сгради на Неохим АД-Димитровград
Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG, най-добрият мълниеприемник в България!