ул. Хан Пресиян №16 А
4000 Пловдив, България
Пон-Пет
09:00 - 18:00
+ (359) 32 588 916
office@paradise-electric.eu

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА ОСИГУРИТЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ ДОМ ИЛИ СГРАДА ОТ ПРЯКО И НЕПРЯКО ПОПАДЕНИЕ НА МЪЛНИИ?

Защо е необходимо да осигурите сигурността на вашия дом или сграда от пряко и непряко попадение на мълнии?

Най-важния въпрос, на който трябва да си отговорим, преди да инвестираме в нещо е „Имаме ли нужда от него?

Сигурно, мислите че никога вашия дом или сграда няма да бъдат ударени от мълния. Вероятността да ни порази мълния е 1 на 1.000.000, но все пак съществува, трябва да я приемем и избегнем.

Бурите са впечатляващи метеорологични явления  не само поради илюминациите, които може да предизвикат в нощното небе, но и поради невероятната сила на природата. Те могат да бъдат много опасни и да предизвикват сериозни щети и поражения:

 • Средният ток на една мълния е 30 000 ампера, а при някои случаи надвишава 200 000 ампера;
 • Средната мълния съдържа 30 000 ампера. Един електрожен консумира 250-400 ампера. Къщата ви вероятно консумира едва 100 ампера.
 • 14 % от цялостните си заплащания които правят застрахователните фирми са за повредите причинени от мълнии. Ако само се има предвид стойността на застраховката  от техническите загуби, тя би представлявала 34 % от цялостното изплащане;
 • Поток от груба сила, по горещ от повърхността на слънцето.

Поражения, вследствие прякото попадение на мълнията върху сгради или земната повърхност. Такива могат да са:

▪Човешки жертви или сериозни наранявания върху оцелелите
▪Поражения на диви и домашни животни
▪Възникване на пожар върху обекта където е попаднала мълнията

Поражение, вследствие на вторични действия на мълнията. Този фактор е изключително опасен за чувствителното оборудване, което се намира в сградите. Днес няма места по света, където да липсват инциденти и загуби от атмосферни пренапрежения. Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност.

Знаете ли, че цената на една мълниезащитна инсталация за една сграда е по-ниска от 1% от цялата стойност на сградата. Цената за изграждане на една мълниезащитна уредба може да се сравнява с цената на един хубав телевизор или лабтоп. Може би мислите, че това е голяма сума? Ние мислим, че не е. Представете си ако възникне пожар в дома ви от пряко подадение на мълния. Как ще се чувствате? Цялата ви инвестиция ще отиде на вятъра.

Ние искаме да ви помогнем и да избегнете всички тези неприятности  и загуба на средства.

Каква мълниезащита трябва да инсталирате във вашият дом?

Всичко зависи от няколко фактора:

 • Местоположението на сградата ви
 • Размерите на сградата ви (ширина, дължина и височина)
 • Вида на почвата около самата сграда
 • Покрива дали е плосък или скатен и др.
 • Икономически възможности на клиента

Съществуват два вида външна мълниезащита:

Активна мълниезащита: Целта на един мълниеприемник с изпреварващо действие е брагодарение на устройство за йонизация, което съдържа да генерира възходящ заряд (лидер) с време, много по-кратко от това на мълниеприемника тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.

Предимства:

 • Лесна инсталация
 • Икономично
 • Може да бъде включен в сградата хармонично и дискретно.
 • Дава възможност за защита на няколко сгради със същия малниеприемен прът
 • Защита на откритите зони.
 • Възможност за защита на структурата и околната й среда едновременно

Конвенционална мълниезащита: Изгражда се от конвенционални системи с използването на мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на фарадеевия кафез и Франклиновия прът.

Обикновено конвенционалната мълниезащита се прилага в сгради с малка площ и където само се иска да се осигури защитата на покрива на сградата. Тази система не позволява да защитим пространсвото около сградата, например ако имате градина или басейн около къщата. Често неестетична система поради сложността на мълниезащита върху покрива.

През този сезон ние от Парадайс Електрик Консулт ви предлагаме промоционални цени за изграждане на мълниезащитни системи за вашия дом. За да ви изготвим подходяща оферта, свързана с вашите конкретни нужди и параметри, пишете ни за безплатна консултация с нашия специалист на имейл: office@paradise-electric.eu или се обадете на тел. 0884288089

НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ! С НАС МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕПРИЯТНОСТИ И ЗАГУБА НА СРЕДСТВА!