В безопасност ли е вашият дом?

Най-важния въпрос, на който трябва да си отговорим, преди да инвестираме в нещо е „Имаме ли нужда от него?

Сигурно, мислите че никога вашия дом или сграда няма да бъдат ударени от мълния. Вероятността да ни порази мълния е 1 на 1.000.000, но все пак съществува, трябва да я приемем и избегнем.

Бурите са впечатляващи метеорологични явления  не само поради илюминациите, които може да предизвикат в нощното небе, но и поради невероятната сила на природата. Те могат да бъдат много опасни и да предизвикват сериозни щети и поражения:

  • Средният ток на една мълния е 30 000 ампера, а при някои случаи надвишава 200 000 ампера;
  • Средната мълния съдържа 30 000 ампера. Един електрожен консумира 250-400 ампера. Къщата ви вероятно консумира едва 100 ампера.
  • 14 % от цялостните си заплащания които правят застрахователните фирми са за повредите причинени от мълнии. Ако само се има предвид стойността на застраховката  от техническите загуби, тя би представлявала 34 % от цялостното изплащане;
  • Поток от груба сила, по горещ от повърхността на слънцето.

Поражения, вследствие прякото попадение на мълнията върху сгради или земната повърхност. Такива могат да са:

▪Човешки жертви или сериозни наранявания върху оцелелите
▪Поражения на диви и домашни животни
▪Възникване на пожар върху обекта където е попаднала мълнията

Поражение, вследствие на вторични действия на мълнията. Този фактор е изключително опасен за чувствителното оборудване, което се намира в сградите. Днес няма места по света, където да липсват инциденти и загуби от атмосферни пренапрежения. Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност.

Знаете ли, че цената на една мълниезащитна инсталация за една сграда е по-ниска от 1% от цялата стойност на сградата. Цената за изграждане на една мълниезащитна уредба може да се сравнява с цената на един хубав телевизор или лабтоп. Може би мислите, че това е голяма сума? Ние мислим, че не е. Представете си ако възникне пожар в дома ви от пряко подадение на мълния. Как ще се чувствате? Цялата ви инвестиция ще отиде на вятъра.

Ние искаме да ви помогнем и да избегнете всички тези неприятности  и загуба на средства.

За да ви бъдем още по-полезни, предлагаме да си отговорете на следните няколко въпроса:

 1. Вашата сграда защитена ли е от мълнии?
 2. Имате ли много електронни уреди (компютри, лаптопи, климатиции, телевизори и друго чуствително оборудване), които са зависими от токов удар или атмосферни пренапрежения?
 3. Във вашата сграда от кога не са проверявани мълниезащитата и заземяването на ел. табла?
 4. Мислите, че ако до момента не сте имали проблем с токови удари, това не може да се случи още утре?
 5. Не мислете, че предлаганите в магазини разклонители със защита, ще ви спасят от токов удар. Те са трето ниво на защита, но за да бъдат ефикасни трябва да имате инсталирани първо и второ ниво на защита. Първо+второ ниво защитни устройства се монтират в главното и/или разпределителни табла на сградата.
 6. Знаете ли, че цената на външната и вътрешната мълниезащита на една сграда е по-малко от 0.5 % от цялата стойност на сградата, т.е. колкото един 42 инчов телевизор.
 7. Не искате ли по време на буря да сте в безопасност не само във вашата сграда, а и около нея?
 8. Искате ли да спите спокойно по време на буря?
 9. Искате ли да запазите вашата инвестиция (къща, вила, апартамент, двор) от природни бедствия?

Ако смятате, че прочитайки тези няколко въпроса, ще можем да ви бъдем полезни, бихме искали да предложим следните услуги:

montaj na mylniezashtita

 • Проверка и ревизия на вашите мълниезащитни и заземителни системи;
 • Поддръжка на мълниезащитните системи, изградени във вашите сгради;
 • Изграждане на нови мълниезащитни системи;
 • Изграждане на заземителни системи на вашето главно ел. табло;
 • Предпазвате на вашето ел. оборудване от токови удари и атмосферни пренапрежения;

За да ви изготвим подходяща оферта, свързана с вашите конкретни нужди и параметри, пишете ни за безплатна консултация с нашия специалист на имейл: office@paradise-electric.eu или се обадете на тел. 0884288089

НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ! С НАС МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕПРИЯТНОСТИ И ЗАГУБА НА СРЕДСТВА!

Ако сте проектант и искате да осъществявате анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда, предлагаме да използвате програма на базата на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Оценка на риска”. Свали ръководството напълно безплатно тук – Ръководство за употреба на INGESCO SOFTWARE!

Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.

Едни от най-важните елементи, необходими да се направи такава оценка, са:

 • Кероничното ниво / възможна степен за проява на светкавично-гръмотевична дейност/ на района, където се намира сградата /съоръжението/.
 • Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съроръжение/- самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н.
 • Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа.
 • Видът на електрозахранването на сградата – земно или въздушно.
 • Степента на пожароустойчивост на сградата.
 • Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, както и на средства за пожарогасене.
 • Броят на хората в сградата или в непосредствена близост до нея.
 • От какъв материал е подът на сградата (бетон, керамика и т. н.).

Стандартът, на който следва да отговоря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на междурароден стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”

Нашата фирма Ви предлага следната програма http://calculus.ingesco.com/users/sign_in?locale=bul за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда.