16 вредни ефекти на хармоници, които (вероятно) не сте знаели

хармоници и качество на енергия

Това е добра възможност за освежаване на някои критерии и концентриране върху основните ефекти на хармониците.

Ако анализираме ел. проводници на електрическата инсталация, хармониците могат да причинят нагряване на кабелите и тяхното влошаване (1) и изключване на защитите (предпазители, автоматични предпазители)(2). Всичко това се случва поради увеличаването на тока и увеличаването на топлинните загуби (ефект на Джоул).

Сега нека да анализираме влиянието на хармониците в неутралния проводник. Ако срещнем проблеми като циркулацията на хармониците, кратни на 3 и връщането им неутралния проводник. Произведените ефекти ще бъдат свръх през неутрала (3), нагряването на неутрала (4), преждевременното разграждане (5) и отклонението на защитите (6).

Да анализираме влиянието на хармониците върху кондензаторите. Ако сме изправени пред проблем на успореден резонанс  с ел.  система и усилването на хармониците, последствията ще бъдат загряването на кондензаторите (7), преждевременното стареене на кондензаторите (8) и накрая разрушаването им (9).

Идва ред на електрическите машини, които могат да представят конфликти, свързани с циркулацията на хармонични токове през намотките и хармоничните напрежения. В този случай ефектите ще бъдат прегряване и загуба на изолацията поради ефекта на Джоул (10), увеличението на магнитните загуби, дължащи се на хистерезис  и Фуко (11), разсекретяване -трансформатор- (12) и вибрации в оста, т.е. механично износване на лагери и ексцентриситети в двигателите (13).

И накрая, какви са ефектите на хармониците върху измервателната и контролна апаратура, които представят невалидни измервания и грешки в контролните процеси? По принцип се получават неправилни стойности на величината (14), смущения в комуникационните и управляващи системи (15) и грешка в моментите на изключване на тиристорите (16)

Много често е трудно да се определи дали повредата на уреди или софтуери е предизвикана от смущения в електрическата система, която ги захранва, защото често тези признаци са идентични с признаците, предизвикани от други причини. Ето защо е необходимо да се направят проучване и анализ на електрическата система, за да се определят причините.

Изследването е най-важният инструмент при определянето източниците на смущения.

Нашата фирма предлага следната методология за анализ на качеството на ел. енергия: 

  1. Техническо заснемане и диагностика на инсталирани системи.
  2. Регистрация на електрически параметри: напрежение, ток, честота, мощност, енергия, смущения и пулсации, хармоници, междинни хармоници и др.
  3. Регистрация на събития, като спадания и нараствания, преходни процеси, прекъсвания и резки промени в напрежението.
  4. Оценяване и определяне на изпълнението на нормативите.
  5. Решение на проблеми при чувствителни ел. натоварвания.
  6. Ревизия на защитни токове (прекъсвачи, автоматични предпазители).
  7. Откриване и отстраняване на проблеми в електрическата мрежа:

След приключване на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметрите, с цел достигане до най-ефективните, надеждни и икономични решения, ние използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи.