Какви са основните причини за смъртта при удар от мълния?

lightning

Почти 80% от хората, които са поразени от мълния, успяват да оцелеят от това събитие.

Обикновено жертвите, които умират, варират близо 20%.

Този процент е свързан с най-важната причина за смъртността във формулировката, която е кардиореспираторен арест. Това може да бъде първично или вторично, в зависимост от това дали събитието засяга пряко сърцето или мускулатурата на гръдната клетка и диафрагмата. Органи, които предлагат възможността за проветряване на индивида.

Тази парализа може да причини спиране на дишането или ако индивидът е бил ударен върху цефалния полюс и косният мозък е засегнат, където е разположен дихателният център, логично е, че настъпва парализа на дихателния център и, разбира се, води до спиране на дишането и това вторично за сърдечната дейност.

Като цяло това са основните причини за смърт при хората, но има множество наранявания, които могат да възникнат и също са сериозни.

Имаш ли нужда от помощ?

Ние можем да отговорим на всеки въпрос, който имате относно услугите свързани с мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения и катодна защита.