Курс за диагностика и контрол на заземителни уредби | Записвания до 15 Април

earthing system measurements- заземяване


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ

От години Paradise Electric Group провежда различни курсове, семинари и обучения с които цели да развива и подпомага индустрията, специалистите и сектора в България. Стремим се да предлагаме необходимите знания и опит за постигане на ефикасна, сигурна и надеждна електрическа система и инфраструктура в страната.

Благодарим на всички наши курсисти и партньори с които реализирахме семинари и обучения през годините!

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
ПРЕЗ 2020г.

  |   Диагностика и контрол на заземителни уредби  |  Записвания до 31 Март  |  повече детайли в този бюлетин  

  |   Проектиране и изграждане на заземителни уредби за ел. системи CH и BH  |  очаквайте подробности

3   | Мълниезащита на електроразпределителните мрежи CH  |  очаквайте подробности

ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В КУРСА:

1.    Основни положения
2.    Необходимост от контрол и проверка на заземителни уредби
3.    Измерване на специфичното съпротивление на почвата
3.1    . Подробно разглеждане на методите за измерване на специфичното съпротивление на почвата
3.2     Тълкуване на получени резултати при измервания на специфичното съпротивление на почва. Анализ на многослойни терени. Определяне на структурата на изследваната почва със използване на софуера TесAT Plus 6. 
3.3     Електрическа томография
4.    Начин на работа на заземителни тестери, използвани за измерване на земното съпротивление на заземителите.
5.    Мерки за безопасност при измерване на земното съпротивление на заземителите.
6.    Методи за проверка на земното съпротивление на заземителите.
       6.1    . Метод на пада на потенциала
       6.2    . Метод на 62%
       6.3    . Метод на триъгълника 
       6.4    . Избирателен метод
       6.5    . Метод за прeсичане на кривите
       6.6    . Индуктивен метод
       6.7    . Биполярен метод
       6.8    . Метод на наклона на Таг (Tagg)
7.    Динамичното поведение (импеданса на импулса) на заземителите, подложени на тока на мълнията. Използване на високочестотни заземителни тестери. 
8.    Критерии за измерване на земното съпротивление на заземителите в градски условия
9.    Обобщение на методите за измерване на земното съпротивление на заземителите

ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС:Съдържанието на курса е ориентирано към акредитирани органи за контрол от вида С, надзорни фирми, фирми изграждащи електроинсталации ниско, средно и високо напрежение, електропроектанти  и др. 

ОПИСАНИЕ:В курса ще бъдат представени някои от най-често прилаганите методи за измерване на специфичното съпротивление на почвата и на земното съпротивление, които позволяват проектирането, диагностицирането и сертифицирането на заземителните уредби, както и тяхната поддръжка.
При подготовката му бяха разгледани и анализирани различни източници, сред които са: международни стандарти, разработки, статии и публикации по темата, ръководства за употреба на заземителни тестери на различни производители, както и личният опит на лектора. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 часа

БРОЙ УЧАСТНИЦИ: до 30 души

ЦЕНА: 350 лв (без ДДС) за участник

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Пловдив. Детайли за провеждане на курса ще бъдат изпратени на всички участници след 15 Март 2020г.

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ВЪПРОСИ:

ЛЕКТОРИ

Инж. Маг. Ернесто Нориега Стефанов
–––
Директор на Paradise Electric Group


–––Електроинженер с 20 години професионален опит (в над 10 държави), в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия.

Управителят на Парадайс Електрик Консултинженер Ернесто Нориега Стефанов е роден в слънчева Хавана, Куба в семейството на българка и кубинец.

През последните 10 години е обучил над 500 електропроектанти в България.

Инж. Ернесто Стефанов консултира и ръководи значими проекти за мълниезащита и заземяване в България и чужбина.

Автор е на първата книга за мълниезащита в България Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи“ издадена през 2013 година.

След завършване на средното си образование, Ернесто Стефанов продължава обучението си в кубинския университет „Марта Абреу“ в гр. Санта Клара, откъдето има бакалавърска и магистърска степен. След дипломирането си от престижния университет, няколко години работи като специалист в Националната Електрическа Компания в Куба.

През 2008 година създава българската фирма Парадайс Електрик Консулт ЕООД, сега “Парадайс Електрик Груп” ЕООД, на която е управител и до днес. Инженер Стефанов е експерт в областта на мълниезащитните системи, заземяването, електрохимичната защита от корозия и електромагнитната съвместимост и качеството на енергията.

Като експерт в областта си, ползващ с уважението и доверието на своите колеги и партньори, той представя свои научни разработки на редица технически конгреси в страни като Куба, Бразилия, Полша, Аржентина, Колумбия, Венецуела, България и Испания.

Участва като лектор в специализирани курсове в България и по света, а през 2011г. представя България на първия симпозиум на Асоциацията по мълниезащита (International Lightning Protection Association 1st Symposium), във Валенсия, Испания.В България влиза в екипа от експерти и специалисти, подготвили  Наредба 4/ 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
    
Хуан Хосе Брионес Контрерас
–––
Mагистер по геология и геофизика от Университета в Барселона, Испания
–––Хуан е бивш технически директор на компанията „Estudios de Ingeniería Geofísica EIG S.A. де C.V. ” Член на Българското геофизично дружество и Балканското геофизично дружество. Участва в повече от сто проекта за геофизика, прилагани в строителството, в различни страни като Мексико, Венецуела, Еквадор и България.