Мълниезащита на високи сгради

По време на формирането си, мълнията се движи във всяка посока, но само докато намери начин да се заземи, тогава пътят за изпразване е вече създаден. Поради това високите сгради са предпочитани точки за удар от мълнии, така че стандартите за оценка на риска вземат предвид за изчисляване еквивалентната площ на дадена конструкция, повърхност с площ от 3 пъти по-голяма от нейната височина. Освен това, в съответствие с тези стандарти, за сградите, които са по-големи от 60 метра, трябва да се вземат предвид страничните въздействия.

Новите строителни техники позволиха структурното развитие на сградите и оптимизирани разходи за изграждане, така че в днешно време небостъргачите стават все по-обичайни в градовете, дори в тези с висока плътност на мълниите. Те често са емблематични сгради, разположени в основните бизнес центрове и обикновено съдържат скъпо и чувствително оборудване. Последиците от неконтролирана ударна мълния също могат да бъдат опасни за хората в сградата поради трудностите при евакуация в случай на пожар и дори поради щетите, които пренапрежението може да причини на системите за безопасност, например при асансьорите.

Стандартите за мълниезащита показват, че освен покрива, за сгради над 60 метра, 20% от горната част трябва да бъде защитена със система за мълниезащита. При високи сгради, цялата част от сградата над 120 метра трябва да бъде снабдена с тази странична защита. Според стандартите, ниво на мълнизащита IV е достатъчно за страничната система за мълниезащита, но дори и на това ниво са важни техническите, икономическите и естетическите трудности, особено ако защитата се осъществява с гръмоотвода на Франклин и мрежовата мълниезащитна система (meshed conductors).

Системата за мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо дейтвие (ESE) има много предимства в тези сгради, особено когато в горната част има тераси или неравномерни участъци. Необходимата мълниезащита ще бъде инсталирана така, че покривът и страничната част, където може да удари мълния, да са в защитения обем. В случай, че част от застрашената странична част не може да бъде защитена, тогава една мълниезащитна мрежа с размери 20х20 метра и необходимите мълниеприемникови пръти трябва да покриват тази фасада и предметите върху нея, както при конвенционалната защита. Освен това, всяка система за мълниезащита (ESE) при тези високи сгради трябва да има най-малко 4 токоотводи. От съществено значение е да се раздели мълниевият ток и тези токоотводи да са взаимно свързани (обикновено на всеки 20 метра), тъй като разстоянието между точката на удара и заземяването е много голямо, така че индуктивните и механичните ефекти на тока от мълнии са значителни.

Високоетажните сгради често се изработват с метални взаимосвързани структури, които могат да се използват като част от системата за защита от мълнии, дори като странични мълниезащити елементи (lateral air terminals). Но така или иначе всички елементи на покрива трябва да бъдат защитени и в случай, че горната част е отворена за хората, трябва да се инсталира един детектор на мълнии, за да се избегне достъпът на хора на покрива в случай на непосредствена опасност от удар от мълния.

За допълнителна информация или консултация при проектиране и изграждане на мълниезащитни системи на високи сгради, свържете с нас- на office@paradise-electric.eu или се обадете на тел. 0884288089.