Механични връзки (клеми) & Eкзотермични заварки

Екзотермичните заварки и механични връзки могат да имат подобно приложение на пръв поглед; обаче, техните резултати и ползи се различават значително.

Екзотермичната завърена връзка е свързана чрез сливане, което е по-надеждно и издръжливо. Резултатът е необратима молекулна връзка. Проводимостта на самото съединение е равна на или по-голяма от свързаните проводници. Вследствие на това връзката е постоянна, с живот равен на този на заземителната система.

Екзотермичните заварки не изискват висока поддръжка, тъй като са в състояние да издържат на повтарящ се ток, без да се разпаднат. След като леярската форма е затворена, процесът на екзотермично заваряване е автономен, възпроизводим и еднороден.

От друга страна, механичната връзката се осъществява чрез натискане и затягане, което води до контактна връзка. Връзката има по-ниска проводимост от свързаните проводници, а връзката е преходна, тъй като тя може да разпадне във времето.

Механичните връзки понасят потока на тока, повреди или повтарящи се разряди, а резултатът на връзката зависи от момента на затягане, приложено от монтажника.

Фирма Парадайс Електрик предлага голямо разнообразие от калъпи и заваръчен материал за правене на екзотермични заварки за изграждането на заземителни инсталации. Eкзотермичните заварки са предназначени за всички сфери на енергетиката, информатиката, телекомуникациите, както и за други важни индустриални отрасли.

Предлагаме Ви ефективни и надеждни заземителни връзки с изключително високо качество!