Електрохимична защита (ЕХЗ) на промишлен газопровод в гр. Перник

CP-rectifier

Ние с радост споделяме нашия успех, че изградихме система за електрохимична защита (ЕХЗ) на промишлен газопровод захранващ АГСКПГ от ГРС-Перник до площадката на автомобилната газоснабдителна станция собсвеност на фирмата ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ – ООД.

През месец Май нашата фирма монтира една автоматична катодна станция, произведена в Русия от руската компания PSS Export и четири 4 бр. феро-силициеви електроди от фирмата Cathodic Protection Co Limited. Също така инсталирахме 9 контролни измервателни колонки (КИК) през дължина на тръбата модел BIG FINK, произведени в САЩ. За защита на кожусите на газопровода, инсталирахме 12 бр. магнезиеви аноди.
Системата за катодна защита ще осигури на газопровода над 25 години експлоатационен живот без риск от корозия. Парадайс Електрик е отлично запознат с всички съвременни международни стандарти NACE и ISO за катодна защита и успешно прилага тези познания за проектиране и изграждане на системите за ЕХЗ. Нашата фирма може да изпълни до-ключ такива проекти за катодна защита.

Фирмата ни е специализирана в изграждането на външна и вътрешна катодна защита (електрохимическа защита от корозия) на метални тръби, заземителни инсталации, газопроводи, кораби, пристанища, цистерни за съхраняване на газ и нефт, водопроводи, резервоари и др. Разполагаме с богат опит в индустриалните услуги чрез предоставяне на интегрални решения относно проблеми свързани с галваничната корозия.