Външната мълниезащита на сградите на „Юрий Гагарин“ АД

Ние от Парадайс Електрик с радост споделяме нашия успех, че ще осигурим външната мълниезащита на две сгради – ФИЛТРОВ ЦЕХ И ПЕЧАТЕН ЦЕХ на завод „Юрий Гагарин“ АД в гр. Пловдив. Обектите и районите около тях ще бъдат защитени с три  мълниеприемника IONIFLASH MACH NG 60 от френската фирма Paratonnerres. За да контролираме попаденията на мълнии върху мълниеприемниците ще бъдат инсталирани  броячи на мълнии IONICOUNT. Парадайс Електрик е проектирал и изградил мълниезащитните уредби и на много други важни предприятия и заводи в България. Те вече осъзнаха безопасността и сигурността, която ние им гарантирахме.  Благодарение на инсталираните защитни системи, производственият процес при тях стана непрекъснат, намалиха се икономическите им загуби и надеждността на тяхното производство се повиши. Благодарим на нашите сегашни и бъдещи партньори за това, че поверяват сигурността си в нашите ръце.