Предупредителна система Previstorm за вятърни централи

вятърна централа ударена от мълния

България е една от страните в Европа, в която най-много падат мълнии според статистиката.  При вятърните централи, имайки предвид тяхната височина над земята, електрическото поле може да се увеличи значително, и може да достигне стойности, достатъчни за образуването на възходящи мълнии (възходящ лидер от земята към облака). Тези съоръжения имат голям риск да бъдат засегнати от ефекта на преки и непреки попадения на мълнии.

Според стандарта IEC 62793, Protection against Lightning-Thunderstorm warning systems,  тези вятърни централи трябва да бъдат снабдени с технологии за контрол и детекция на мълнии. 

Понякога застрахователните компании не компенсират щетите от злополуки, причинени от мълнията, и твърдят, че причината за повреденото съоръжение не е мълнията или атмосферни пренапрежения, предизвикани от удари от мълния. В този смисъл е много полезно да имате инсталирани в тези централи тези детектори от мълнии.

Инсталирането на тези устройства е най-доброто решение за да се демонстрират реалните причини за повреди, прекъсване на ел. захранване и повреда на електронното и електрическо оборудване в тези съоръжения.

Нашата фирма е лидер в България в тази материя и за това ви предлагаме испанската технология PREVISTORM.

детектор от мълнии Previstorm

PREVISTORM  е ценна система, която позволява да имате информация в реално време за движението на бурята и падането на мълнии, в продължение на 24 часа на ден, като ни позволява да изпреварим с абсолютна безопасност първия електроатмосферен разряд и превантивно като цяло.

1. Активиране на протоколите за сигурност

2. Осигуряване на защита на хората

3. Гарантиране за непрекъснатост на услугата и избегване на производствени загуби

4. Разширяване на нивото на защита

5. Избягване ненужното стареене на системите на защита. Осигуряване на функционирането на най-чувствителната техника като се намаляват разходите за нейната поддръжка.