Разлики между детектори за гръмотевична буря

Мълниите са мощни атмосферни електрически разряди, които могат да представляват голяма опасност, в зависимост къде ще падат. Без подходяща защита и предотвратяване, тези електрически разряди носят риск за хора, животни, сгради и електрическо / електронно оборудване.

За да се предотвратят ефектите на този природен феномен, стандартът EN IEC 62793 създава пиложно ръководство за определяне на необходимостта или липсата на такава  от система за откриване на електрически бури, както и видовете детектори, които съществуват за тях.

Типове мълнии

Според произхода си и мястото на разтоварване мълниите се класифицират на:

 • Мълнии Облак-Облак
 • Мълнии в един и същи облак
 • Мълнии  Облак-Въздух
 • Мълнии  Облак- Земя

Какво посочва стандарт UNE-EN IEC 62793?

Стандартът UNE-EN IEC 62793 установява четири фази в една електрическа буря, от нейното образуване до нейното разсейване:

 • Начална фаза: повишение на електростатичното поле
 • Фаза на растеж: при нея възникват мълнии между облаците или в един и същи облак (светкавица).
 • Фаза на зрялост: появяват се електрически разряди облак-облак и облак-земя.
 • Фаза на разсейване: има намаляване на електрическите разрядите и атмосферното електрическо поле.

Въз основа на тези фази стандартът класифицира различните видове детектори, които съществуват според тяхната способност за детекция и също така определя параметрите за оценка на необходимостта от система за ранно предупреждение за удари от мълнии въз основа оценка на риска и по-специално:

 •  Детектори от клас А – тези, които откриват една буря през целия й жизнен цикъл, от началната фаза до фазата на разсейване.
 • Детектори клас В – Откриват електрическите разряди между фазите на растеж и разсейване
 •  Детектори клас C – Откриват електрическите разряди между фазата на зрялост на бурята и фазата на разсейване

Видове детектори за бури: какви са и какви измервания използват

Мениджърите по сигурността на компаниите изискват местна и точна информация за образуването или приближаването на електрическа буря в района, който да бъде защитен, за което е необходимо да се използва детектор, който предоставя информация от началната фаза (повишаване на полето ) до фазата на разсейване.

Детектори на мълнии чрез измерване на електромагнитното поле (Lightning Tracker)

Детекторите, основаващи се на наблюдение на електромагнитното поле, базират системата си върху сензор, който открива електромагнитните импулси, генерирани от самите мълнии, когато те удрят земята или между облаците.

Основни идеи:

Детекторите за буря с технология за измерване на електромагнитно поле базират алармата за мълния на разстоянието, на което се извършват електрическите разряди по отношение на обекта, който трябва да бъде защитен. Следователно, ако първият електрически разряд се случи върху един и същ обект, няма да има предварителна аларма и следователно няма да са възможни превантивни действия.

За да определят края на алармата за риск, тези системи включват обратно отброяване, което започва с всеки електрически разряд. Ако то достигне определено време, се счита за завършено. Следователно, може да има случаи, в които превантивните действия да продължат по-дълго от необходимото време и други случаи, при които рискът да възниква, ако разрядът се случи точно след определеното време.

Детектори за гръмотевични бури (Lightning Warning System)

Този тип система оценява възможността за електрически разряд във основа на електростатичното поле на околната среда в зоната, която трябва да бъде защитена. Този мониторинг, основан на неговото развитие позволява откриване от образуването до разсейването на бурята.

Например технологията PREVISTOR предлага най-модерната апаратура за предупреждение от атмоферни бури.

Предимства:

PREVISTORM е ценна система, която позволява да имате информация в реално време за движението на бурята и падането на мълнии, в продължение на 24 часа на ден, като ни позволява да изпреварим с абсолютна безопасност първия електроатмосферен разряд и превантивно като цяло.

1. Активиране на протоколите за сигурност

2. Осигуряване на защита на хората

3. Гарантиране за непрекъснатост на услугата и избегване на производствени загуби

4. Разширяване на нивото на защита

5. Избягване ненужното стареене на системите на защита. Осигуряване на функционирането на най-чувствителната техника като се намаляват разходите за нейната поддръжка.

Основни идеи:

Този вид мониторинг не изисква предварителен електрически разряд, за да даде предупредителните знаци в случай на възникване на електрическа буря. Тъй като оценява стойността на локалното електрическо поле на околната среда, той позволява получаването на точни данни, така че техникът, отговорен за безопасността при експлоатация, да предприеме свовременни превантивни мерки преди възникването на мълнии.

Същото ще се случи и за да разберем когато бурята се разсее. Тази система позволява да се измерват локалните стойности, което я прави способна да определи отсъствието на опасност, и следователно, да определи края на алармата, избягвайки периоди на ненужно спиране.

Натрупването на заряди в облак, който генерира електрически разряди, води до повишаване на локалното електростатично поле. Следователно електростатичното поле е един локален индикатор за риска от възможни удари от мълния. Аларма, основана на измерването на електростатичното поле, ще ни служи за започване и прекратяване на превантивни действия в правилните моменти.

Трябва да помним, че всеки тип детектор е инструмент за превантивна защита, който никога не замества външната мълниезащита или вътрешната защита от пренапрежения, а ги допълва.

Международният стандарт EN IEC 62793 препоръчва информация произхождайки от детектори на бури за:

 • Предотвратяване на професионални рискове.
 • Предотвратяване на загуби при експлоатация и промишлени процеси
 •  Дейности на открито като минното дело, корабостроителниците, енергетиката и др.
 •  Сектори с потенциален риск като работа с нефт, газ, химикали, ядрена енергия и др.
 • Непрекъснатост на основните услуги
 •  Телекомуникации, производство, транспорт и разпределение на енергия
 • Здравни и спешни служби.
 •  Отбрана, военна техника, казарми, телекомуникации и др.
 •  Оператори за инфраструктура като летища, пристанища, пътища, магистрали, железопътни линии, лифтове и др.
 • Отговорни за дейности на открито: спорт, култура, туризъм и др.
 • Хора в открити райони в различни области:
 •  Работа, спорт или дейности на открито
 •  Състезания и масови събития
 •  Селскостопански, животновъдни и риболовни дейности
 •  Публичните администрации, отговорни за откритите пространства като паркове, плажове, общини и др.
 • Гражданска защита и защита на околната среда
 • Центрове за обработка на данни
 • Индустрия
 • Болници
 • Компютърни системи
 • Системи за електрическо или електронно управление.
 •  Аварийни, алармени и охранителни системи
 • Сектори за интензивно използване на електронни технологии за защита на чувствителните активи
 •  Структури с открити  обществени зони.

Ако искате повече информация, не се колебайте да се свържете с нашите експерти, като кликнете тук. Те ще извършат цялостно проучване на вашето местоположение и ще ви предоставят решение, съобразено с вашите специфични нужди.