Революционната технология Strikesorb

strikesorb raycap

Въведени на пазара в началото на 2000 г., устройствата Strikesorb са изработени от „нулата“, за да преодолеят всички недостатъци и ограничения на съществуващите SPD. Те са специално проектирани да защитават най-чувствителното и високотехнологично електронно оборудване срещу катастрофално интензивни преходни пренапрежения. Устройствата Strikesorb за защита от пренапрежение осигуряват най-ефективната и съвършенна защита на товарите и чувствителното оборудване. Тяхната защита може да бъде гарантирана на 100%  по всяко време и при най-сурови  работни условия. 

Устройствата Strikesorb имат различен външен вид и работят по различен начин от обикновените устройства за защита от пренапрежения, които се продават на международния пазар.

Тези устройства вече се използват от много клиенти по целия свят и работят при най-екстремални условия. Демонстрират отличен и доказан опит, там, където други SPD са се провалили.

Технологията Strikesorb е защитена в световен мащаб чрез няколко патента.

Механични предимства:

–  Всяко устройство зa защита от пренапрежения Strikesorb е произведено с единичен метален цинков оксиден варистор , който може да има диаметър  30 мм, 40 мм или 80 мм, и е поставен в здрав херметически алуминиев затворен корпус;

В устройството и вътре в корпуса не се използват запалими материали;

Цинково-оксидния варистор се поставя между два електрода, които имат висок термичен капацитет и повишена проводимост. Дискът не е твърдо поставен между електродите, а се поддържа под високо налягане, за да преодолее пиезоелектричните сили и силите на Лоренц, които се появяват по време на свръхнапрежение;

Топлината, генерирана в металния цинково-оксиден варистор ефективно се разсейва в околната среда през неговите електроди и вътре в свързващите шини през  корпусното устройство;

Високата топлопроводимост на използваните материали гарантира, че всяко повишаване на температурата в рамките на варистора е минимално.

Устройствата Strikesorb са предназначени да разсейват 1000 пъти повече топлинна енергия от конвенционалните SPD;

  • Ниското ниво на температура, което достига устройството Strikesorb, драстично удължава продължителността на живота на продукта и остаряването на цинково-оксидния материал.
  • Проблемите с топлинните загуби са изключени, тъй като електродът действа като топлообменник, който е топлинен градиент чрез минималните повърхностни несъвършенства на аморфния кристален материал.

Електрически предимства:

  • Strikesorb е проектиран да постигне минимална индуктивност във връзките, като в същото време увеличава капацитета на варисторния диск. Дизайнът му се характеризира с коаксиална симетрия, която води до устройство, което показва минимални характеристики на импеданса и минимално време за реакция.
  • Конвенционалните варистори, които използват тънки проводници за връзките си и дори най-тънките електроди, са замърсени с токовете, дължащо се на кривите, които водят до неравномерно токово движение. Текущият им капацитет да издържат на преходни напрежения намалява и те са склонни да развиват горещи точки, които в крайна сметка ги карат да се повредят, тъй като са претоварени (стресирани) от преходни явления. Дебелината на електродите, използвани от Strikesorb, от друга страна, гарантира, че токът, минаващ чрез варистора, е равен / успореден (равномерен) и липсва явлението на токове по кривите.

Разпределение на тока в конвенционалните варистори

Разпределение на тока в модула на Strikesorb

Характеристики и предимства на дизайна

на защитното устройство Strikesorb

Силна метална обвивка – Тя предотвратява огъня, дима и експлозиите и позволява ефективно управление на топлината и елиминирането на топлинната енергия от варистора, което води до удължен полезен живот. Позволява висок капацитет за управление на енергията и осигурява здравината и отличното качество на устройството при вибрационни условия;

Единичен разпределителен варистор: Дизайнът на един единичен разпределителен варистор позволява по-голям варистор (MOV) с по-добро качество. Един хомогенен елемент може да се справя с високи пренапрежения и елиминира неравномерните токове, които обикновено произхождат от конвенционалните модели на SPD с множество варистори.

Големи метални плоски електроди: Осигурява по-добри контактни точки и по-ниско съпротивление на контакт, което води до по-ефективно охлаждане, което увеличава максимално използването на цялата повърхност на варистора (MOV).

Варистор компресиран от пружина: Продукт на силите на Лоренц, които смачкват варистора, осигурява добър контакт и по-малко съпротивление на интерфейсите на електродите, което води до по-ниски напрежения на прикрепване.

Без предпазител: Предлага по-ниско напрежение на прикрепване, позволява директно инсталиране (Келвин) и не се изисква поддръжка;

Цилиндричен симетричен дизайн: Дизайнът намалява индуктивността на устройството, намалява остатъчното напрежение и увеличава механичната устойчивост на свързващите кабели. Осигурява най-бързото време за отговор и позволява на Strikesorb да избегне повечето сили на Лоренц, тъй като пренапрежението не минава около ъглите;

Запечатано екологично: Това позволява инсталирането навсякъде, без да влияе върху производителността. Варисторът не е капсулиран в горивен полимерен материал, който може да предизвика дим и да достави гориво за огъня;

Капацитет на интеграция: Устройствата Strikesorb са преминали успешно тест с три цикли, дефиниран от UL, в налични къси съединения до 100 000 A rms. Това позволява на Strikesorb да се интегрира в панели, разпределителни табла, ключове, центрове за управление на двигатели и др.и няма нужда от извършване на допълнителни UL тестове, за да се провери координацията с автоматичния прекъсвач, който е инсталиран над него. Уникалният дизайн на устройството без предпазители  Strikesorb позволява директно монтиране на шините, като в същото време изключва необходимостта от инсталиране на допълнителни предпазители или свързващи кабели. Устройствата Strikesorb също са успешно тествани в съответствие с UL 1449 при 200 kA  утечен ток, зад предпазител  с капацитет 4000 A.

Доказана производителност: Спецификациите са подкрепени от надеждни независими лабораторни доклади от изпитвания и устройствата се тестват в съответствие с всички приложими стандарти на SPD.

Съответствие с IEC: Устройствата на Strikesorb са сертифицирани от VDE като SPD в Клас I продукти в съответствие с IEC 61643-11.

Доказана производителност: Спецификациите са подкрепени от надеждни независими лабораторни доклади от изпитвания и устройствата се тестват в съответствие с всички приложими стандарти на SPD.

Гаранция: Подкрепено от стабилна 10-годишна гаранция за подмяна и над 20 години експлоатационен живот.

След 16 години на пазара, с повече от 20 милиона инсталирани в цял свят, процентът на неуспех на Strikesorb е практически нула

ПРИЛОЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

  • Благодарение на уникалните си дизайн и изключителни характеристики, технологията Strikesorb е приета от много  големи организации за техните дейности.
  • Системите на Strikesorb, са инсталирани в различни компании и организации по целия свят, някои от които са:
  • Авиационната  администрация  на САЩ, AT & T Mobility, Verizon Wireless, Telefónica Movistar, América Móvil, Vodafone, T-Mobile, Telmex, Vestas, General Electric, Grupo Iberdrola, Clipper Windpower, Fuhrländer, SMA, Schlumberger, Toshiba, Rockwell Automation, Raytheon, Rolls-Royce, Siemens, Schneider Electric, Lafarge Group, Bell Canada, Telus Movilidad, Telecom Italia, Viento, Cosmote, OTE, Cablevision и други

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разбирането на основните причини и корена за повредите на конвенционалните  SPD  доведе създаването на Strikesorb като едно ново поколение устройства за защита от пренапрежения, базирани на изцяло нова концепция. През последните години тази технология е реализирана с голямо разнообразие от приложения и инсталации по целия свят със забележителен успех. Неговите уникални характеристики, лекота на прилагане и монтаж, както и неговото звездно представяне  по света, определено създадоха нова ера в защитата от пренапрежения.