Обучение на кадри

lightning training

Парадайс Електрик Груп ЕООД има много ясна мисия – да предлага необходимите знания и опит за постигане на една ефикасна, сигурна и надеждна електрическа система. Това ще спомогне да се повиши техническото и професионално ниво на инженерите, техниците, проектантите, инвеститорите и изпълнителите в този бранш.

За тази цел предлагаме специализирани семинари на различни теми:• Възобновяеми източници

  1. Качеството на енергията и енергиен мениджмънт
  2. Електромагнитна съвместимост
  3. Мълниезащита
  4. Заземителни уредби за всякакъв вид инсталации и съоръжения
  5. Защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения
  6. Координация на изолацията