Щетите, загубите и застрахователните разходи заради разрушителното действие на мълниите

Lightning stroke

Мълниите причиняват значителни щети и загуби по целия свят, особено в районите с по-висока честота на гръмотевичните бури  през летните месеци (между април и октомври).

Смята се, че има около 2000 активни бури всеки ден и около 40 удара мълния в секунда на Земята, което означава около 1200 милиона  на година. Някои изследвания показват, че  има основателно увеличение на гръмотевичните бури поради  драстичното изменение на климата и безразборното замърсяване на околната среда.

  1. Загуби, причинени от липсата на мълниезащита:

Увеличаването на разходите, произтичащи от гръмотевични удари, предизвиква загриженост в застрахователните компании, които са забелязват значително увеличение на вземанията и плащанията, свързани с последиците от гръмотевични бури. Според информация на застрахователите, загубите причинени от мълния са се увеличили значително.

  2. Загуби, причинени от мълния в жилищния сектор:

Каква роля играят застрахователните компании?

Мълниите причиняват инциденти в сгради, в електрическата им мрежа и в домакинските уреди в домовете, които не са ефективно защитени.

Само в САЩ застрахователните компании плащат около 800 милиона долара годишно за щети, причинени от мълнии в жилищни имоти. Средно, всеки иск включва около $ 7000 като компенсация за претърпените загуби.

Всяка авария, причинена от мълния, може да генерира следните последствия, които очевидно ще предизвикат разходи, които застрахователните компании трябва да компенсират:

-Пожар

-Пълно, или частично засягане , ако мълнията попадне върху структурата на сградата

-Повреди  на уреди и друго електрическо оборудване, ако няма подходяща защита, при възникване на токови удари и пренапрежения, причинени от мълния. Освен това, в някои европейски страни застрахователните разходи са значително намалени, ако в домовете има инсталирана ефективна мълниезащитна уредба, тъй като тази защита гарантира, че разходите, произтичащи от искове в застраховането на дома са намалени.

3. Последствия и разходи при липса на мълниезащита, защита от токови удари и  неефективно заземяване:

-Настаняване на осигурените лица и техните семейства, случай че трябва да напуснат дома си поради причинените щети.

В домовете се използват все повече и повече електронни устройства, които са изключително чувствителни към преходни пренапрежения, причинени от мълния. Начинът за защита на тези устройства е монтирането на външна мълниезащитна система, адекватно заземяване и монтирането на катодни отводители за защита от пренапрежение и токови удари в електрически табла. Нашата фирма може да проектира, диагностицира, и инсталира тези уредби.

Катоден отводител срещу пренапрежение и токови удари ProTec T1 -300 (4+0) I+II Ниво

Понякога застрахователните компании не компенсират щетите от злополуки, причинени от мълнията, и твърдят, че причината за повреденото електронно и електрическо оборудване не са токови удари или атмосферни пренапрежение, предизвикано от удари от мълния. В този смисъл е много полезно да имате инсталиран в системата, брояч на мълнии IONICOUNT и брояч от пренапрежения, които регистрират броя на ударите и момента, в който са възникнали. Тези устройства се инсталират в един от токоотводите на мълниезащитната уредба и в главното разпределително табло на сградата. Инсталирането на тези устройства е най-доброто решение за да се демонстрират реалните причини за прекъсване на ел. захранване и повреда на електронното и електрическо оборудване.

Брояч на мълнии IONICOUNT

В някои европейски страни застрахователните разходи са значително намалени, ако в домовете беше има инсталирана ефективана мълниезащитна уредба, тъй като тази защита гарантира, че разходите, произтичащи от искове в застраховането на дома са намалени.

4. Индустриална застраховка и защита от мълния;

Загубите в промишлеността, причинени от мълния, могат да бъдат фатални и да придобият огромни размери.

В индустриалния сектор, мълнията може да има много по-чувствителни и сериозни последици, отколкото в частен дом. Въздействието на мълния поражда риск за персонала, съхранението на запалими материали или електронно оборудване, които могат да бъдат повредени от пренапрежения, причинени от електрически разряд.

Ето защо е от съществено значение да се инсталира ефективна високотехнологична система за мълниезащита, която гарантира адекватната защита и отвежда електрическия разряд до безопасността му в земята, като това е особено важно в отрасли, които са далеч от градските центрове, тъй като поради тяхното местоположение те не се ползват от защитата, която може да бъде  осигурена от други съседни по-високи сгради.

ESE Lightning rod
Активна мълниезащита с мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Конвенционална мълниезащита

Освен това, когато отраслите имат сложни електронни устройства, които контролират машините е  много важно да се използват защитни устройства (катодни отводители), които да ги предпазват от пренапрежения, причинени от токов удар на  мълния в електрическата мрежа.

Някои застрахователни компании, специализирани в областта на индустриалните застраховки, изискват наличието на външна и вътрешна мълниезащита, тъй като това е единствения  начин, по който може да бъде гарантирана безопасността им. Трябва да се отбележи обаче, че всяка страна и всяка застрахователна компания създава свои собствени стандарти.

Например във Франция застрахователните компании препоръчват на индустриите с висок риск на опасност, да инсталират брояч на мълнии/ пренапрежение като задължителна контролна мярка.