Energo Pro – клиент на Paradise Electric Group

Когато си професионалист, големите компании ти се доверяват!

Радвам се да споделим, че Парадайс Електрик Груп беше избран от компаниите “ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, и ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ” АД за проектиране на мълниезащитната и заземителната уредба на следните обекти: 

– апаратна камера „Влаховица“ на ВЕЦ „Лиляново“ 
– апаратна камера на ВЕЦ „Катунци“ 
– апаратна камера на ВЕЦ „Стара Загора“ 
– апаратна камера „Черна“ на ВЕЦ „Пирин“
– апаратна камера „Фурка“ на ВЕЦ „Спанчево“ 

През 2014 и 2015 година също така проектирахме мълниезащитната уредба на следните Вецове собсвеност на НЕК:

ВЕЦ „Бели Искър”

ВЕЦ Бояна

БЕЦ Бял Избор

ВЕЦ „Тъжа”

ВЕЦ „Устово”

Нашата фирма разполага с проектанти с пълна проектантска правоспособност. Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид мълниезащита за различни уредби като например:

Мълниезащитни уредби за подстанции средно и високо напрежение, жилищни сгради и промишлени предприятия, центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, бензиностанции и газстанции, резервоари, газоотводни тръби, телекомуникационни централи и станции, петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, вятърни и фотоволтаични електроцентрали.

Благодарим за доверието!