Каква мълниезащита да инсталирате във вашия дом?

Изборът на правилната мълниезащита е ключов за осигуряването на безопасността на сградите, електрическото оборудване и хората. Подходящата мълниезащитна инсталация трябва да отговаря на конкретни фактори, които ще разгледаме в тази статия.

Фактори при избора на подходяща мълниезащита:

  • Местоположението на сградата ви.
  • Размерите на сградата ви (ширина, дължина и височина).
  • Вида на почвата около самата сграда.
  • Покрива дали е плосък или скатен и др.
 • Икономически възможности на клиента.

Какви видове мълниезащита има?

Съществуват два вида външна мълниезащита:

Активна мълниезащита

Когато се появи мълния, мълниеприемникът с изпреварващо действие генерира йонизирани частици, които привличат електрическия заряд на мълнията. Това привличане на заряда променя пътя на мълнията, като я кара да се насочи в мълниеприемника, където токът може да бъде безопасно отведен в заземителната система.

Предимства на активната мълниезащита:

  • Лесна инсталация
  • Икономично
  • Може да бъде включен в сградата хармонично и дискретно.
  • Дава възможност за защита на няколко сгради със същия мълниеприемен прът.
  • Защита на откритите зони.
 • Възможност за защита на структурата и околната й среда едновременно.

Конвенционална мълниезащита 

Изгражда се от конвенционални системи с използването на мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на фарадеевия кафез и Франклиновия прът.

Обикновено конвенционалната мълниезащита се прилага в сгради с малка площ и при сгради, където е необходимо да се осигури защитата на покрива. Тази система не позволява да се защити пространството около сградата, което няма да ви бъде от полза, ако имате градина или басейн около къщата. Друг недостатък на тази система е, че е  неестетична поради сложността на мълниезащитата върху покрива.

В сайта на “Парадайс Електрик Груп” ще откриете качествено оборудване за мълниезащита на водещи европейски производители. Всички продукти отговарят на най-новите и строги изисквания за функционалност и сигурност. Освен това екипът ни предлага и следните услуги за диагностика, проектиране и изграждане на мълниезащита на къщи и всякакъв тип сгради:

  • Проверка и ревизия на мълниезащитни и заземителни системи;
  • Поддръжка на мълниезащитни системи, изградени в сгради;
  • Изграждане на нови мълниезащитни системи;
  • Изграждане на заземителни системи на главното ел. табло;
 • Предпазвате на ел. оборудване от токови удари и атмосферни пренапрежения и др.

Ние прилагаме съвременни технологии, които са с доказана ефективност в областта. Ако имате нужда от консултация относно предлаганите от нас продукти и услуги, свържете се  с екипа ни. 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.