Какво оказва влияние на съпротивлението на заземителя?

заземител-заземяване

Заземителите са важна част от електрическите системи и оборудване, които се използват в различни промишлени, комерсиални и жилищни приложения. Заземителят е отговорен за отвеждането на ненужната електрическа енергия в земята, като гарантира безопасността на хората, работещи с електрическото оборудване.

Съпротивлението на заземителя е важен параметър, който трябва да бъде взет предвид при проектирането и изграждането на заземителната система. В тази статия ще разгледаме кои са факторите, които оказват влияние на съпротивлението на заземителя. 

Минималните размери на заземителните колове

Американският електрически код (NEC) изисква минималната дължина на контакт на заземителния електрод (код) с почвата да бъде 2,5 метра . В българските наредби не са определени минимални размери на заземителните колове, често се използват заземители от винкел, като през последните години се наблюдава тенденция за използване на плътни стоманени заземителни колове с кръгло сечение, най-често поцинковани с дължина 1,5 метра и диаметър 20 mm.

Влиянието на почвената композиция върху ефективността на заземителите

Почвената композиция ( вида на почвата), съдържанието на влага, температурата оказват влияние върху специфичното съпротивление на почвата, затова се препоръчва заземителните колове да се разполагат възможно най-дълбоко в земята, за да бъдат максимално ефективни.

Фактори, които влияят на съпротивлението на заземителя

Дължина/дълбочина на заземителните колове

Много ефективен начин за намаляване на специфичното съпротивление на почвата  е набиването на заземителни колове в дълбочина. Почвата не е еднородна и нейното съпротивление  може да бъде непредсказуемо.

Заземителните колове трябва да се монтират под линията на замръзване на почвата. Обичайно удвояването на дължината на заземителните колове намалява съпротивлението с още 40%. В случаите, когато не може да се използва дълбочинно заземяване – скалисти почви, гранит, може да се приложат алтернативни методи с използване на подобрител за заземяване.

Диаметър на заземителните колове

Увеличаването на диаметъра на заземителните колове почти не допринася за намаляването на съпротивлението. Дори и да удвоите диаметъра на заземителните колове, съпротивлението ще се намали с 0%.

Брой на заземителните колове

Друг способ за намаляване на съпротивлението е използване на няколко заземителни кола. При този метод повече от един заземителен електрод се набива в земята и се свързва друг набит електрод успоредно. За да бъде ефективно това решение, разстоянието между заземителните колове трябва са бъде поне равно на дълбочината на набитите електроди. Ако не се създаде необходимото разстояние между електродите, сферите им на влияние се препокриват и съпротивлението не може да бъде намалено.

Заземителна система

Обикновената заземителна система се състои от  един заземителен кол, набит в земята.

По-сложната заземителна инсталация съдържа множество свързани заземителни колове, мрежа, плочи и заземителни връзки. Подобни заземителни инсталации се монтират в подстанции – ниско, средно, високо напрежение, комуникационни станции, офис сгради. Сложните заземителни инсталации чувствително намаляват специфичното съпротивление.

Какви заземители предлагале от “Парадайс Електрик Груп”?

Нашата компания разполага с многогодишен опит в проектирането и изграждането на заземителни системи за различни уредби. Независимо от това дали става въпрос за заземител на подстанции със средно и високо напрежение, за електроцентрали на вятърна или слънчева енергия, за намаляване на високочестотното излъчване в компютърни центрове или за защита от електростатична индукция, можем да създадем точно тази заземителна система, която е необходима за вашата конкретна нужда. 

Ние предлагаме и заземителни решения за:

  • центрове за товарене, 
  • разтоварване на гориво и резервоари за гориво, за 
  • резервоари и газоотводни тръби, за 
  • телекомуникационни централи и станции, за 
  • петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, за 
  • басейни, за 
  • електронни чувствителни уредби и комуникационни линии като телефонни, радиотранслационни, както и за 
  • болници и хирургии и др.

С нашите услуги можете да бъдете сигурни, че ще получите заземителна система, която е надеждна и ефективна в поддържането на безопасността и защитата на вашите уредби. Свържете се с нас и ще се радваме да ви предоставим най-дорбото решение за вашите нужди.

иканският електрически код (NEC) изисква минималната дължина на контакт на заземителния електрод (код) с почвата да бъде 2,5 метра . В българските наредби не са определени минимални размери на заземителните колове, често се използват заземители от винкел, като през последните години се наблюдава тенденция за използване на плътни стоманени заземителни колове с кръгло сечение, най-често поцинковани с дължина 1,5 метра и диаметър 20 mm.

Почвената композиция ( вида на почвата), съдържанието на влага, температурата оказват влияние върху специфичното съпротивление на почвата, затова се препоръчва заземителните колове да се разполагат възможно най-дълбоко в земята, за да бъдат максимално ефективни.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.