Катодна защита на газопровода на мелница за склад за кориандър и силоз на “Хлебозавод Лозница” ООД

Парадайс Електрик Груп приключи монтажа на системата за катодна защита на 900м. подземно положен газопровод, който захранва нова фабрика на „Хлебозавод Лозница“ ООД, която се строи в град Лозница, обл. Разград. Фабриката ще бъде модерна мелница и складова ферма за зърнени култури по проект „Изграждане на мелница за склад за кориандър и силоз“. Селскостопанският комплекс се изгражда върху парцел от бившия завод на Арма АД в града.

Сред извършените работи са:

-Окабеляване на цялата система

-Изпълнение на електрически връзки чрез екзотермично заваряване на кабели към тръбата

-Изграждане на анодното заземление с полимерни аноди (произведени от полимерен материал)

– Монтаж, закрепване и окабеляване на КИК

– Монтиране на постоянния референтен електрод Cu / Cu SO4

– Монтиране на поляризационния пластина (Coupon)

– Монтаж и закрепванe на КС (катодна станция)

Забележка: Нашите КС са базирани на Бък конвертори (buck converter) без трансформатор и всички модели са автоматични-

– Окабеляване и свързване с катодната станция на дренажните кабели, медносулфатен и междина пластина и заземлението

– Измерване на съпротивление на анодния заземител

– Свързане на катодната станция към ел. захранване на сградата

– Настройка и калибриране на катодната станция

– Пускане на цялата система в експлоатация.

Благодарим за доверието в нашата компания!