Мълниезащита на най-луксозния жилищен комплекс “Markovo Villas Park” в гр. Пловдив

Когато продаваш скъпи имоти трябва да ги защитаваш с най-доброто и това само може да се осигури с нашите френски мълниеприемнци IONIFLASH MACH NG 60. Радвам се да споделим, че най-луксозния жилищен комплекс “Markovo Villas Park” в гр. Пловдив е защитен с нашите мълниеприемници IONIFLASH MACH NG 60. Комплексът Markovo Villas Park ще разполага с 90 луксозни къщи, няколко от тях със собсвен басейн. Тези къщи ще са обособени в 10 квартала на обща площ от 100 дка. Цялата тази площ ще бъде защитета с нашите френски мълниеприемници IONIFLASH MACH NG 60.

Благодарим на доверието и подкрепа на нашите партньори в България и чужбина!