Мълниите: Препоръки за оказване на първа помощ

първа помощ-First Aid for Lightning Strikes

Как да помогнете?

Предоставянето на първа помощ на жертвите от мълнии, докато чакат пристигането на професионална медицинска помощ, може да спаси живота им. Безопасно е да докосвате хора, които са били ударени от мълния, защото НЕ са заредени с електричество.

Следвайте тези четири стъпки незабавно, за да помогнете и да спасите живота им.

  1. Обадете се за помощ

Обадете се незабавно на Спешна помощ Дайте указания как да стигнете до там и информация за жертвата (жертвите) на мълнията. Няма опасност от използване на мобилен телефон по време на буря.

2. Оценете ситуацията

Колко са жертвите?
Мястото, където е ударила мълнията?
Бурята свършила ли е вече?Безопасността е приоритет. Внимавайте, тъй като опасността от мълния все още може да съществува както за жертвата, така и за спасителя. Ако местоположението на жертвата е с висок риск (например в близост до изолирано дърво или в открито поле), и жертвата, и спасителят могат да бъдат застрашени. Ако е необходимо, преместете жертвата на по-безопасно място. Необичайно е жертвите, които са преживели удар от мълния, да имат счупена кост (което може да причини парализа или кървене със сериозни усложнения), освен ако не са паднали от високо място или хвърлени от силата на разряда.

Поради това може да е безопасно да преместите жертвата, за да намалите до минимум възможността той или тя да продължи да бъде изложен на опасност от мълния.

3. Отговорете
Ударът от мълния често причинява инфаркти.
Вижте дали жертвата диша и дали сърцето й бие. Най-доброто място за проверка на пулса е каротидната артерия, която се намира в шията непосредствено под челюстта, както е показано на снимката.

4. Реанимирайте

Ако жертвата не диша, веднага започнете да правите дишане уста в уста. Ако жертвата няма пулс, също започнете да правите сърдечни компресии (CPR, кардиопулмонална реанимация). Продължете кардиопулмоналната реанимания, докато не пристигне помощ. Ако е студенто и влажно, като поставите изолационен слой между жертвата и земята може да помогне за намаляване на хипотермията (необичайно ниска телесна температура).

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ:

Мълниите могат да причинят и други наранявания като изгаряния, шок и понякога тъпа травма. Приложете към всяко от тези наранявания основна първа помощ, докато пристигне медицинска помощ. Не мърдайте жертви, които кървят или изглежда, че имат счупени кости.

Ние гарантираме вашата безопасност. С нас можетe да избегнете неприятности и загуба на средства web site: http://www.paradise-electric.eu