Наръчник за подбор на защитни устройства срещу пренапрежения

surge protective devices

Защитата срещу пренапрежения е от съществено значение за гарантирането на безопасността и надеждността на електрическите системи. Пренапреженията, причинени от мълнии, комутационни събития или други фактори, могат да предизвикат сериозни повреди на оборудването и прекъсвания в електрозахранването. Затова, изборът и правилното инсталиране на защитни устройства е от съществено значение.

В настоящата статия ще представим наръчник за подбор на защитни устройства срещу пренапрежения. Ще разгледаме основните фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на подходящите устройства за конкретна инсталация. От началната оценка на риска и потребностите до избора на правилните типове и спецификации на защитните устройства – ще предоставим нашите препоръки и съвети.

Наръчник за подбор на защитни устройства срещу пренапрежения

Успоредно с увеличаването на щетите, причинени от мълнии и в съответствие със стандарт БДС EN 62305-4, използването на устройства за защита от преходни атмосферни и комутационни пренапрежения, става  все по-популярно. Въпреки това, доста електропроектанти и електромонтажници нямат опит при избор на подходящите защитни устройства и прилагането им на правилните места. Много е важно да изберете правилния продукт за правилното място в съответствие с критериите за избор, установени в стандарт БДС EN 62305-4.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ НАРЪЧНИК

Технологиите за системи за защита от пренапрежение за електрически мрежи ниско напрежение, които се предлагат на пазара имат много различни свойства и време на действие. 

Токовете на мълниите, от които се опитваме да защитим нашите чувствителни системи, имат характеристики, които се срещат в диапазона от наносекунди, надвишаващи пиковата стойност от 200kA, достигайки 1 милион волта и 28 000 градуса Целзий. И най-важната стойност тук е температурната стойност от гледна точка на пренапрежението. Можем да кажем, че най-добрата технологията трябва да гарантира, че полупроводниковите елементи, които съдържа, не се влияят от тази топлина или няма да бъдат по-малко засегнати.

Например, успехът на технологията Raycap Strikesorb е по тази причина. В допълнение към технологията си, Raycap Strikesorb осигурява много високо защитното ниво в открити места и региони с висок риск от мълния. Вместо да се избере продукт със стойност на защитата от мълния Iimp 12,5 KA, се предпочитат продукти, които могат да издържат на 200 kA. В обобщение, Raycap Strikesorb е правилният продукт, правилната технология, която осигурява най-надеждната защита на пазара.

В нашия наръчник за подбор, можете да научите кой продукт да използвате при  всеки случай от гамата на продуктите на Raycap. Можете да осигурите най-надеждната защита, когато използвате тези продукти във вашите проекти.

1) Изхода на трансформатора на страна ниско напрежение

  • в тази точка трябва да се използва продуктът Raycap type 1 + 2 (Class B + C).
  • Най-модерната технология е Raycap Strikesorb technology, която осигурява 10 години гаранционна защита с токове на мълнии на стойности до 200kА.
Като алтернатива, Raycap PROTEC T1HS серия, която е един от продуктите за монтаж в DIN шина в изходната част на трансформатора НН. Това устройство поема неограничено въздействие в капацитета си с технологията на системата Hbrit. Той е най-издръжливият сред продуктите тип 1 + 2 и осигурява защита срещу токове от мълния до 100kA и до 130кA мрежови въздействия.
Ако искате да ползвате продукт, който използва  технология с газоразрядна тръба (искрова междина) в модулна структура, серията Raycap PROBLOC Type 1 + 2 100kА  е идеалният продукт за монтаж на ниската страна на трансформатора. Вече не се предпочита използването на продукти само от тип 1 (клас B), а комбинирани продукти (тип 1+2), които защитават от преки токове на мълнии и от атмосферни пренапрежен

2) Защита на главно електрическо табло на сградата

Всички продукти, посочени в точка 1, могат също да се инсталират в главните електрически табла на сгради или предприятия.

Ако обаче има изходящо табло от трансформатора и сме използвали един от горните продукти, можем да използваме продукти тип 1 + 2 + 3 MOV и тип 1 + 2  50kА във входния панел на сградата.

Ако няма трансформатор, принадлежащ към сградата и има само една основна входна точка, правилно е да използвате продуктите от точка 1

Серия Raycap Probloc Type 1 + 2 50kА е един от най-идеалните продукти за това място.

  • Raycap PROTEC T1 Series TYPE 1 + 2 50KA 3P + N е идеално решение за ГРТ.

3) Защита на разпределителни табла

Устройствата на Raycap Тип 2 и тип 2+3 трябва да се монтират в разпределителните табла след входящите инсталирани устройства посочени в точка 1. Raycap PROTEC C 160/320 TYPE 2 40KA Series е идеалният продукт за монтаж в тези табла.

4) защита на ел. мрежи с UPS и генератори

В тези мрежи трябва да се използват продукти тип 1 + 2 и тип 1 + 2 + 3.

Raycap Probloc 50 Series е идеалната защита.

5) Защита на ел. захранване на камери 

Монофазните защити обикновено се използват в камери и табла за предпазители.

Ако таблото се намира извън сградата, Raycap Protec Type 1 + 2 + 3 1P + N Series е най-доброто решение.

  • Raycap Protec C 1 + 1 Series може да се предпочете, ако таблото е в интериора

6) Защита на ETHERNET мрежа

• Тип 3 Duplex Raycap Raydat NET 6 Series трябва да се използва в Ethernet и POE линии.

 

7) Избор на защита на телекомуникационна централа

Продуктите за защита тип 3 трябва да се използват в далекосъобщителни линии.

8) защита на MODEM и телекомуникационни линии

Тип 3 RJ11 защита трябва да се извършва по модемните линии. Raycap Raytel 10 е най-подходящия продукт.

9) Сателитни линии

• чувствителна защита от тип 3 трябва да бъде осигурена и на спътникови мрежи. Входовете на LNB са повредени от удари на мълния и увреждат устройствата, към които са свързани. Продуктът трябва да бъде избран според вида на входа.

• Серията Raycap прави разлика с GDT технологията.

10) Избор на защити за комуникационни линии

• Защитните устройства на комуникационните линии трябва да се избират и използват в зависимост от нивото на напрежение в комуникационните линии.

• SLH Series Raycap е идеалният продукт за защита на комуникационни линии.

11) Защита на RS485 ETHERNET мрежи

• Телекомуникационните мрежи тип RS, които са най-често под влияние на мълнии, трябва да се защитават със защити тип 3.

• За тази цел можем да изберем защитната серия на Raycap RS485.

• Ако системата е 9-пинова, може да се използват 9-пиновите устройства за защита RS485 на Raycap.

12) Изходащи системи с постоянно ел. напрежение

• серията DMDR 20, която осигурява защита от тип 3, трябва да се използва за изходи на постояннотокови захранвания.

Трябва да се избере подходяща защита за системи за постоянно напрежение, според изходящото напрежение 12, 24, 48V.

13) Избор на защита в ел. контакти

• Важно е да се извърши защита от ТИП 3 в крайните точки, където устройствата се захранват след защитата в главното табло и разпределителни табла.

• Серията Mini Raycap MPE е идеалният продукт за вътрешна защита.

 

14) Фотоволтаични централи

  • Защити от тип 1+2 трябва да се използват за защита на инвертори, които са инсталирани на открито. Защити тип 2 PV може да се използват за протекция на инвертори, инсталирани в закрити места. Все пак е по-надеждно да използвате TYPE 1 + 2 във всяка система.
  • Raycap PV PROTEC B Series TYPE осигурява 1 + 2 защита

• Raycap PV PROTEC C Series осигурява защита от ТИП 2.

15) Избор на защити за двигател и двигателни секции

• идеално е да се използва система за защита от пренапрежение Тип 2 + 3 в задвижвани и моторизирани системи.

• серия Raycap PROTEC C Type 2 + 3 унищожава всички внезапни пикове на напрежение в тези системи до 25ns.

16) Защита на асансьори

• В асансьорните системи трябва да се осигурява защита на променливото и постоянното електрозахранване

 • Тип 1 + 2 Probloc 50 Series в AC част е идеален

• серията DMDR 20 също трябва да се използва за защита на постояннотокови захранвания.

17) Изравняване на потенциалите

Използването на взривозащитен искров разрядник в изравнителните точки на свързване позволява удара да се изравнява, без да повреди чуствителното оборудване.

• В този случай продуктът Raycap EPZ 100 Spark gap е най-добрият за тази цел.

Всяка система е различна по свой начин. По тази причина трябва да се избере най- подходящият продукт в резултат на стойността на анализа на риска и инженерният  анализ, както и на опита по този въпрос и информация за минали щети.

Важно е да се оценят системните примери, които са били успешни в резултат на предишни и реални приложения. 

Независимо дали става дума за електрическата система на дома ви или за индустриална среда, изборът на правилни защитни устройства срещу пренапрежения е от първостепенно значение. 

Позволете на експертите от “Парадайс Електрик Груп” да ви помогнат в този процес. Нашите продукти и опит ще ви осигурят най-високо ниво на защита и спокойствие. Свържете се с нас и нашите специалисти ще ви предоставят безплатна консултация за подбора на най-подходящите защитни устройства за вашата инсталация. Защитете своята система с доказаната надеждност на “Парадайс Електрик Груп”.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.