АТМ България ООД

АТМ България ООД

Когато си професионалист, обстоятелствата нямат значение.
Благодарим на компанията АТМ България ООД за доверието при извършване на следните дейности:
Оценка, обследване и заснемане на съществуваща заземителна инсталация на две турбини GE 1.5 s с мощност 1500 kW, които се намират на обект вятърен парк Караново.
Измерване на специфичното съпротивление на почвата на няколко точки около турбините.
Експертно становище което включва и проектиране на две нови заземителни уредби за тези турбини.