Вътрешна мълниезащита на ЗГП ООД в гр. Пловдив

Вътрешна мълниезащита на ЗГП ООД в гр. Пловдив

Ние защитихме съществуващите ел. табла и електронното оборудване инсталирано в завода за горещо поцинковане (#ЗГПООД) в гр. Пловдив.
Тази компания ни възложи: Обследване, доставка и монтаж на устройства срещу пренапрежения в техните електрически табла. Бяхме избрани благодарение на нашият професионален опит в тази материя.
В разпределителните табла на завода инсталирахме катодни отводители модел ProTec 160 (4+0)/320 (II ниво) c Imax=40 kA на полюс и в ГРТ монтирахме един катоден отводител ProTec T1 -300 (4+0) (I+II Ниво) c Iimp= 15 kA на полюс.
Също така инсталирахме в ГРТ един брояч срещу пренапрежения и токови удари (модел ProSEC II+), за да бъдат отчитани всички смущения (атмосферни и комутационни пренапрежения).
Парадайс Електрик Груп през последните години осигури вътрешната мълниезащита на няколко индустрии в България, например МондиСтамболийскиАД, БалканфармаТроян АД и много др.