Дигитален заземителен тестер EM-5254

Измервателят на земно съпротивление  EM-5254 измерва земното съпротивление на заземителна система съставена от заземителни колове или проводници, чрез измерване на съпротивлението на една земна линия като използва присъствието на съседни заземителни уредби, без необходимостта от използване на  допълнителни тестови сонди и без изключване на заземителната уредба по време на тестване.

 

Описание

Измервателят на земно съпротивление  EM-5254 измерва земното съпротивление на заземителна система съставена от заземителни колове или проводници, чрез измерване на съпротивлението на една земна линия като използва присъствието на съседни заземителни уредби, без необходимостта от използване на  допълнителни тестови сонди и без изключване на заземителната уредба по време на тестване.

Позволява измерване на заземления, без разкачане на ревизионни клеми, заземителни контури, токоотводи.

Този инструмент е особено подходящ за измерване на собственото съпротивление на даден електрод, който е част от много по-сложна заземителна уредба. Позволява бързото откриване на неправилни свързвания или контакти с лошо качество.

Повече информация за „Дигитален заземителен тестер EM5254“