Мълниеприемник, който позволява постоянен контрол на състоянието му по време на експлоатация "/>

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG (TF)

Мълниеприемник, който позволява постоянен контрол на състоянието му по време на експлоатация

Описание

мълниеприемник IONIFLASH MACH NG (TF)

Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF  е  произведен от френската компания FRANCE PARATONNERRES и e първия по рода си мълниеприемник с изпреварващо действие, който позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг на състоянието му по време на експлоатациячрез контролният тестер за проверка MACHTEST. Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG TF и тестера за проверка MACHTEST са свързани с кабел. Дължината на кабела може да бъде предварително конфигурирана спрямо изисквания на клиента. Тестерът за проверка MACHTEST  може да бъде инсталиран на покрива или на подходящо достъпно място, избрано от клиента. Сферичния връх на IONIFLASH MACH NG TF  и дизайн на сфера регулира значително йонизацията, като по този начин стойностите на електрическото поле около него са винаги по – високи, следователно възходящият лидер, които тръгва от него се разпространява на по – голямо разстояние и с по – голяма вероятност за свързване с низходящият лидер. Подходящ е както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Мълниеприемниците IONIFLASH MACH NG TF имат време за изпреварване (ΔT) от: 30µs, и 60µs и са стандартизирани според стандарти NFC 17-102 2011, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561 и IEC 60060.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG (TF)

Защо все повече клиенти избират нашия мълниеприемник IONIFLASH MACH NG TF?

1. Най-високо изпреварващо време ΔТ, доказано при най-стрикни тестове според стандарт NF C 17-102, 2011 г.
2. Оптимална работа при всякакви екстремни условия
3. Без електроника и крехки елементи
4. Превъзходство при реакция по време на буря
5. Единственият тестван на стойност на ток от 200 kА
6. Конструкция от висококачествена неръждаема стомана AISI 316 L
7. Еко производство щадящо околната среда
8. UL, CE, Qualifoudre сертифициран
9. 10 години гаранция и 35 години експлоатационен период
10. Мълниеприемник със заоблен връх 🏐, което гарантира да излъчва йони по-трудно, като така стойностите на електрическото поле около него винаги са високи, следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване от низходящия лидер.
10. Компанията производител 🇫🇷FRANCE PARATONNERRES отговаря за мълниезащита на Айфеловата кула, Парижката Света Богородица, Лувъра и стотици важни обекти по целия свят.

ПРЕДИМСТВА

  • Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG (TF) има сертификат, който да удостоверява, че е тестван, според новите критерии за изпитания, съгласно изиксвания на стандарт NFC 17.102-2011 г;
  • Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG (TF) има сертификат, който да удостоверява, че мълниеприемника е тестван със стойност на ток от 200 KA (клас H) в съоствествие на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1;
  • Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG (TF) има сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемника е тестван в условия на дъжд съгласно стандарт IEC/EN 60060-1Insulating tests, carried out on site and in Laboratory;
  • Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG (TF) има сертификат, който удостоверява, че е произведенен от стомана AISI 316L, за да не корозира и така да бъде осигурен техният по дълъг живот;
  • Мълниеприемникът IONIFLASH MACH NG (TF) има сертификат, който удостоверява тестовете направени за определяне на „изпреварващото време”;
  • Всички сертификати и тестове са сертифицирани от Международния орган за  контрол  BUREAU VERITAS;
  • Сертификатите, са издадени от независими международни лаборатории.
  • Упражняване на  непрекъснат контрол на състоянието му по време на експлоатациячрез тестера на проверка MACHTEST;
  • Експлоатационен живот над 35 години  и пълна заводска гаранция от 10 години.

СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК IONIFLASH MACH NG (TF)

Схема за монтаж на мълниеприемника

Свали PDF с подробна информация – Мълниеприменик IONIFLASH MACH NG 60 

Свали PDF с подробна информация – Мълниеприменик IONIFLASH MACH NG 30