Енергиен мениджмънт

energien management

Проучване качеството на енергията: Фирма Парадайс Електрик извършва изследвания и анализи, свързани с качеството на електроенергията на електрическите системи на жилищни сгради и предприятия.

Много често е трудно да се определи дали повредата на уреди или софтуери е предизвикана от смущения в електрическата система, която ги захранва, защото често тези признаци са идентични с признаците, предизвикани от други причини. Ето защо е необходимо да се направят проучване и анализ на електрическата система, за да се определят причините.

Изследването е най-важният инструмент при определянето източниците на смущения.

 

  1. Техническо заснемане и диагностика на инсталирани системи.
  2. Регистрация на електрически параметри: напрежение, ток, честота, мощност, енергия, смущения и пулсации, хармоници, междинни хармоници и др.
  3. Регистрация на събития, като спадания и нараствания, преходни процеси, прекъсвания и резки промени в напрежението.
  4. Оценяване и определяне на изпълнението на нормативите.
  5. Решение на проблеми при чувствителни ел. натоварвания.
  6. Ревизия на защитни токове (прекъсвачи, автоматични предпазители).
  7. Откриване и отстраняване на проблеми в електрическата мрежа:

След приключване на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметрите, с цел достигане до най-ефективните, надеждни и икономични решения, ние използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи.

Енергиен мениджмънт:

Фирма Парадайс Електрик Консулт също така извършва и енергиен одит на големи и малки предприятия с цел да намали електрическите им загуби и енергийните им разходи. Това спомага до голяма степен и за опазването на околната среда.

Тези анализи са насочени към съоръжения, използвани в електрическата система в предприятия като: Осветление, Двигатели, Трансформатори, Разпределителни линии и др.

След изследванията се вземат следните мерки:

1. Въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите.
2. Осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи, трансформатори и двигатели.
3. Проектни решения, поддръжка и подобрение на инсталираните системи, както и удостоверяване на качеството им.
4. Коригиране фактора на мощността (cosφ), динамична компенсация, компенсация на ел. мрежи с хармоници, доставка и монтаж на ККУ.

Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916