Обучение на кадри

lightning training

От години Paradise Electric Group провежда различни курсове, семинари и обучения с които развива и подпомага индустрията, специалистите и сектора в България.

Обучили сме над 400 бр. специалисти и проектанти от различни компании в България и чужбина.

Стремим се да предлагаме необходимите знания и опит за постигане на ефикасна, сигурна и надеждна електрическа система и инфраструктура в страната. Това години наред помага да се повиши техническото и професионално ниво на инженерите, техниците и проектантите в България.

Нашата Академия за професионални обучения има готовност да организира специализирани технически курсове адаптирани към вашите нужди и изисквания.

Обучeнията и курсовете ни са свързани с различни специалности в електротехниката и свързаните с тях предмети.

Например:

 • Качеството на енергията и енергиен мениджмънт
 • Схеми на електрическите инсталации-теория и практически упражнения
 • Електротехника и електрообзавеждане на сгради-допустими норми
 • Збут-безобасност
 • Eлектрически уредби, ел. табла, управление на електрическата енергия
 • Електромонтажни дейности-материали и инструменти
 • Ел. машини и апарати- принцип и устройство на действие
 • Eлектроавтоматизация на сгради, компютърни методи в електротехниката
 • Проектиране и диагностика на мълниезащитни системи
 • Проектиране и диагностика на заземителни уредби
 • Проектиране на системи за защита от пренапрежение и токови удари
 • Проектиране на системи за мълниезащита на електроенергийни съоръжения

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ:

 1. Нашият екип се състои от високо квалифицирани инженери с богат опит и иновативно НОУ-ХАУ
 2. Международен опит
 3. Провеждаме обучения според индивидуалните нужди и интереси на всеки клиент. Предложете вашата тема!
 4. Разполаме с най-актуална техническа информация и международни стандарти
 5. Партнираме си с няколко световни специалисти и екперти
 6. Нашият подход винаги се характеризира с професионализъм и уважение към нашите клиенти и работим за взаимно развитие и гарантиран взаимен успех
 7. Гъвкави сме при организация на такива специализирани и технически обучения

Цена на курса:

моля изпратете запитване на официалния ни e-mail адрес и член на екипа ще се свърже с Вас.

Направи запитване  Обадете се на - + (359) 32 588 916