Инж. Румен Славчев

При проектиране на катодна защита бяха направени необходимите измервания на специфичното съпротивление на почвата и тест за поляризация на тръбата със съвременна измервателна апаратура. При изграждането на уредбата бяха използвани най-съвременна технология за електро-химична защита (ЕХЗ).

Инж. Румен Славчев

Главен Енергетик KAI Group Хан Омуртаг АД