инж. Стефана Николова

Като резултат от съвмесната ни работа със „Парадайс Електрик“ сме проектирали и построили множество мълниезащитни инсталации с използването на мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH NG/ изпълнени без забележки и работещи перфектно. Преди изпълнението бяха представени проекти на европейско ниво.

На фирма „Парадайс Електрик в лицето на инж. Ернесто Стефанов може да се разчита в случаите, в които е необходима много добра мълниезащитна инсталация – проектирана и изпълнена, според съответните нужди и съобразена с изискванията на действащите нормативни актове в РБ.

 

инж. Стефана Николова

Специалист НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ