маг.инж.Славея Денева

С маг.инж.Ернесто Нориега Стефанов, управител на фирма „Прадайс Електрик организирахме няколко обучителни семинари за проектанти от секция ЕАСТ към КИИП РК София-град. Представените лекции от Инж. Стефанов през последните години , бяха изключително интересни и изнесени на високо професионално ниво. Всяка тема бе обяснена подробно от лектора, съпроводена с разнообразни примерни снимкови материали от неговата практика и това беше полезно за цялата аудитория.

Препоръчвам на проектанти и инвеститори да използват богатия опит на фирма „Прадайс Електрик“ при проектиране и изпълнение, както на заземителни инсталации, така и на мълниезащити системи.

Благодаря на инж. Стефанов за споделените познания и опит!

маг.инж.Славея Денева

Председател на секция ЕАСТ КИИП РК София-град