Вътрешна мълниезащита на Монди Стамболийски ЕАД

Mondi Stamboliyski-токови удари-катоден отводител

Вътрешната мълниезащита е ключова за сигурността и надеждността на електрическите инсталации във всяка организация. Това е особено важно за компании като “Монди Стамболийски” ЕАД, която разполага с административни сгради и промишлени цехове, в които електронното оборудване е от решаващо значение за нормалната работа на производствения процес.

През януари 2020 година “Монди Стамболийски” ЕАД възложи на “Парадайс Електрик” обследване, проектиране, доставка и монтаж на устройства срещу пренапрежения в техните електрически табла. Инсталирането на защитни устройства беше от голямо значение за сигурността на електронното оборудване и за контрола на електрическите смущения, които могат да доведат до сериозни последици за компанията.

В административните сгради инсталирахме следните модели защитни устройства SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG I+II ниво и SafeTec T2 4+0 /300 II ниво.

SafeTec T2 4+0
SafeBloc B 100

Тези технологии за защита от пренапрежение имат следните предимства:

  • Предложената технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. 
  • Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. 
  • Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. 
  • Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. 

Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

 

Също така бяха инсталирани броячи срещу пренапрежения и токови удари (модел ProSEC II+) , за да бъдат отчитани всички смущения (атмосферни и комутационни.

Радваме се, че това предприятие ни се довери отново.

През 2016 година нашата фирма осигури същата работа на Актавис Троян (Балканфарма Троян). На това преприятие защитихме 46 бр. ел. табла със същите технологии за защита от пренапрежения и токови удари.

През 2017 година “Парадайс Електрик” осигури вътрешната мълниезащита на административните сгради на Неохим АД, Димитровград. В тези сгради защитихме 28 ел. табла от пренапрежения и токови удари.

Нашата компания има голям опит в областта на вътрешната мълниезащита и защитата от пренапрежения в електрическите табла и оборудване. Ние винаги сме готови да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да им предложим решения, които да подобрят безопасността и надеждността на техните електрически системи.Ако търсите ефективно решение за вътрешна мълниезащита на вашата компания, не се колебайте да се свържете с нас. Доверете ни се и ще получите надеждно и професионално решение, което ще ви донесе сигурност и ще ви спести време и пари в бъдеще. Свържете се с нас днес и ние ще се погрижим за вашата електрическа мрежа!

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.