Еxternal lightning protection of the administrative buildings of Neochim AD-Dimitrovgrad

We, from Paradise Electric, are happy to share our success with providing the external lightning protection of three administrative buildings – Lead Management, CBS and Chief Portal of Neochim AD. The whole region was protected by two INGESCO PDC-60 lightning rods from the Spanish company DENA DESARROLLOS. These lightning rods were connected to the existing lightning mesh built on the roof. To control lightning strikes on INGESCO PDC-60 lightning bolts, we installed two IONICOUNT lightning counters.

Очакваме в най-скоро време да започнем и монтажа на система за защита от атмоферни и комутационни пренапрежения. Всичките табла и инсталираното електронно оборудване в тези сгради ще бъдат защитени.

Благодарим на нашите сегашни и бъдещи партньори за това, че поверяват сигурността си в нашите ръце.