Проектиране на електроинсталации

Electrical Projects Design

Парадайс Електрик Груп предлага проектиране на електроинсталации.

В проектиране на електроинсталации се включва:

  1. Изготвяне на проектни документации по част Електро на строителните обекти във всички фази по ЗУТ – идеен проект, технически проект и работен проект.
  2. Проектиране на вътрешните ел. инсталации на жилищни и обществени сгради, фабрики, заводи, търговски обекти, спортни съоръжения и др.
  3. Проектите за вътрешни ел. инсталации се изработват съгласно предоставени архитектурни чертежи на обекта, както и задания от другите специалности (ОВ, ВиК, технология, дизайн и пр.).
  4. Изготвянето на ПУП, кабелно захранване и улично осветление става по представен ситуационен план или заснемане на място.
  5. Проектиране на мълниезащитна и заземителна уредба за фотоволтаични системи

Може да разгледате и другите наши услуги които предлагаме като :


Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916