Заземителни уредби

Grounding Systems

ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

Пълен инженеринг: Проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане. Заземителните уредби имат няколко цели:

  1. Да намалят риска от смърт на хора и животни.
  2. Да се създаде път с нисък импеданс за повредени токове към земята (късо съединение) за активиране ефективната дейност на защитите.
  3. Подобряване на системата за мълниезащита и запазване на крачното и допирното напрежение в рамките на нормираните граници.
  4. Да се предотврати появата на високи разлики в потенциала, опасни за хората и устройствата.
  5. Да се подобри оперативната надеждност на устройствата.
  6. Да се създаде сигурен път за разсейване на статичните заряди и смущения.

Вижте и някой от другите услуги които предлагаме : 

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид заземител за различни уредби например: за подстанции (средно и високо напрежение), за вятърни и фотоволтаични електроцентрали, за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове, за защита от електростатична индукция, за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, за резервоари, газоотводни тръби, за телекомуникационни централи и станции, за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, за басейни, за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни), за болници и хирургии, за електропроводни въздушни линии (стълбове) за високо и средно напрежение, заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН), за трафопостове, за мълниезащита и др.


Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916