Катодна защита

katodna zashtita

Какво представлява катодната защита?

Корозията е агресивна форма на ръждясване. Ръждясването на всеки резервоар за гориво или газова тръба може да бъде фатално. Тежките резервоари, служещи за съхранение на гориво, както и тръбите за газ и петрол, могат да изглеждат неразрушми, но с течение на времето стоманата остарява и това личи по ръждясването. Понякога ръждата се появява само на повърхността на стоманата и не предизвиква сериозни притеснения, но ако е заровена във влажна почва с изобилна естествена органична материя, процесът на ръждясване може да се ускори. Това наричаме корозия. С времето корозията води след себе си структурни проблеми, причинявайки появата на пукнатини и дупки в стоманата.

Ние предлагаме различни услуги с цел да се противопоставим на корозията.

Проектиране и изграждане на предпазни мерки срещу корозия на метални тръби, заземителни инсталации, цистерни за съхраняване на газ, нефт, водоснабдяване, резервоари (цистерни, съдове за течен газ), и др.

Някои от услугите които предлагаме, свързани с катодна защита са:

  1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за катодна защита с „жертвени аноди“ или катодна защита с външен източник на ток
  2. Измерване и поддръжка
  3. Доставка на системи за катодна защита (жертвени аноди, катодни станции, преносими и постоянни медно-сулфатни електроди (CuSO4) и др.)
  4. Ревизия, поддръжка и диагностика на системи за катодна

Ако искате да знаете повече за електрохимическата защита от корозия (ЕХЗ), моля посетете нашия друг уеб сайт: https://cathodic-protection.eu/

Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916