Нашия екип

Електроинженер с повече от 30 години трудов стаж. Експерт в

faviocasas

Притежава двадесет (24) години трудов стаж (1988-1991 и 1997-2019) с

rogelio

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване,

ernesto-noriega-stefanov-60

Електроинженер с 25 години стаж в областа на енергетиката, мрежи средно

delevski