Поддръжка на мълниезащитни системи

poddrajka na mylniezashtitni sistemi

Ревизията, диагностиката и поддръжката е необходимост при всяка мълниезащитна уредба.

В действителност някои компоненти могат да загубят ефикасността си с течение на времето, поради корозия, неблагоприятни атмосферни влияния, механични удари и попадение на мълнии. Механическите и електрически характеристики на една мълниезащитна уредба трябва да се поддържат постоянно с цел да отговарят на нормативите и ефективността на цялата система.

Ревизията и диагностиката се състоят от следните действия:

  1. Заснемане на съществуващите системи.
  2. Оценка и проверка на ефективността на съществуващите мълниезащитни уредби.
  3. Измерване на специфичното съпротивление на почвата.
  4. Измерване на еквипотенциалното свързване (съпротивление) за установяване на качеството на вързките между различните елементи на заземяването.

Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916