МЪЛНИЕЗАЩИТА

Мълниезащита от Paradise Electric

Какво представлява услугата свързана с мълниезащита?

Пълен инженеринг: Проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане.

Инсталацията за мълниезащита, която е проектирана и излълнена според съвременните действащи международни норми IEC 62305-3 и NFC 17-102 за мълниезащита, както всеки един процес, в който участват природни феномени, не може да осигури абсолютна защита на структурите, сградите, хората или обектите, които трябва да предпазва. Въпреки това, при използването на ефективно проектирана мълниезащита, рискът от щетите, причинени от мълнии, може да бъде значително намален.

Какви видове уредби изграждаме?

Изграждаме конвенционални мълниезащитни уредби, включително и изолирани системи за мълниезащита като използваме голямо разнообразие материали. Конвенционалната мълниезащита се изгражда с мълниеприемникови пръти (гръмоотвод), мълниезащитни въжета и комбинация от тях, мълниезащитни мрежи или контути положени върху покриви на принципа на фарадеевия кафез и франклиновия прът.

Вижте и :

Изграждаме комвенционални мълниезащитни уредби, включително и изолирани системи за мълниезащита като използваме голямо разнообразие материали.

Изграждаме също така уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид защита от мълнии за различни уредби като например:
Мълниезащитни уредби за подстанции средно и високо напрежение, жилищни сгради и промишлени предприятия, центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, бензиностанции и газстанции, резервоари, газоотводни тръби, телекомуникационни централи и станции, петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, вятърни и фотоволтаични електроцентрали.

По темата : Парадайс Електрик Груп и Инж. Ернесто Нориега Стефанов в медиите  :

1. BNR.bg – Инж. Ернесто Нориега Стефанов: Системите за мълниезащита се изграждат по остарели стандарти

2. Dir.bg – Ернесто Нориега Стефанов пред Дир.бг: Детските площадки не са безопасни по време на буря

 

Защо мълниезащитата е важна за сградите?

Мълниезащита от Парадайс Електрик Груп
Парадайс Електрик Груп

 

Мълниезащитата играе критична роля за предпазване на сгради и технологично оборудване от унищожителните последици на мълниите. При директен удар, мълнията може да предизвика механични и термични повреди на структурите, включително разрушаване на конструкции и пожари, поради огромната температура и ток, който разрядът носи. Не по-малко опасни са и вторичните ефекти, като електромагнитни импулси, които могат да увредят чувствително електронно оборудване и да причинят загуба на данни, дори при разстояние от няколко километра от източника на мълнията.

За защита срещу тези рискове, мълниезащитните системи са разработени да улавят мълнията и безопасно да отведат електрическия заряд в земята, предпазвайки по този начин структурите и електрониката. Тези системи са особено критични за обекти на строителство, високи сгради, както и за съоръженията, които съхраняват или обработват опасни материали.

Обектите са класифицирани в зависимост от потенциалния риск и височината на сградата, с цел да се определят най-подходящите мерки за мълниезащита. Така, например, сгради с височина до 60 метра и тези над тази височина изискват различни нива на защита. Оптималната интеграция на мълниезащитни системи е от съществено значение за избягване на фатални последици и осигуряване на дългосрочна стабилност и безопасност на сградите и технологичните системи в тях.


Направи запитване    Обадете се на - + (359) 32 588 916