Гръмоотвод – Видове

Какво представлява гръмоотвода?

Мълниеотводът, известен също като гръмоотвод или мълниеприемник е заземен метален прът, изработен от проводящ материал, който играе критична роля в системите за мълниезащита. Неговата основна функция е да обезопасява структурите от пряк удар на мълния, като по този начин намалява риска от значителни материални щети и опасности за човешкия живот.

Гръмоотвод Ingesco pdc
Гръмоотвод Ingesco pdc

Мълниите, въпреки че често остават ограничени в рамките на облаците, от които произхождат, могат да представляват сериозна опасност при удар по земята или структури. Те пренасят огромно количество електрически заряд и могат да нагреят въздуха до екстремни температури, достигащи до около 20,000 °C—температура, значително надвишаваща тази на повърхността на слънцето. Бързото разширение на така нагрят въздух създава ударна вълна, известна като гръмотевица, която може да причини значителни щети.

В допълнение, индиректният ефект от мълниите може да включва възпламеняване на пожари или експлозии на газови бутилки и боеприпаси, което утежнява потенциалните поражения. Правилното използване и поддръжка на мълниеотводи са критични за защита на сгради и други съоръжения от тези опасности.

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG

Какви видове мълниеотвод има?

Конвенционални

Конвенционалните мълниеотводи са основен компонент в мълниезащитните системи. Те включват мълниеприемни мачти, които се използват за създаване на защита от пряко ударение на мълния. За проектирането на тези системи се прилагат специализирани методи, одобрени от Международната електротехническа комисия (IEC), като метода на въртящата се сфера, метода на ъгъла и метода на мрежата.

Вижте различни модели тук : Мълниеприемници с изпреварващо действие

Мълниеприемник

Мълниеотводите, както франклиновите пръти, така и хоризонталните мълниезащитни мрежи, действат като предпочитан път за електрическия разряд на мълнията, минимизирайки риска от увреждане на сградите и съоръженията. Те са изработени от материали с висока електропроводимост и са стратегически позиционирани на възможно най-високите точки на защитаваните обекти. Важен аспект е формата на върха на мълниеотвода, който трябва да бъде умерено заострен – не твърде остър и не твърде тъп, за да оптимизира привличането на мълнии и безопасното им пренасочване към земята.