Николай Петков

Парадайс Електрик, изпълнява качествено и в срок поетите ангажименти с нас, при изграждане на мълниезащита в нашия обект. Разполага с много добър технически и кадрови потенциал за работа, с качествена и технически изправна техника и оборудване, което прави фирмата сигурен и надежден партньор, доказал своя професионализъм.

Николай Петков

Изпълнителен Директор "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй