К. Койнарска

Благодарение на Парадайс Електрик нашите административни сгради бяха защитени с ефективна и надеждна мълниезащитна инсталация. Монтажните работи бяха извършени при много добра организация.

К. Койнарска

Технически Директор "Неохим АД"-Димитровград