инж.Бойко Николов

Фирмата Парадайс Електрик разполага с високо квалифициран персонал. Освен това, предлага всички видове материали за мълниезащита и заземяване. От няколко години работим с тях и често купуваме техните мълниеприемници с изпреварващо действие марка Ingesco, които имат много добро качество и цена. Радваме се, че имаме такъв коректен партньор.

инж.Бойко Николов

Тех.сътрудник "Електромонтаж-Цветков" ЕООД